П О Л О Ж Е Н Н Я

про відкриті заочні змагання Львівської області

з радіозв’язку на коротких хвилях

 

1. Мета змагання

      Метою змагань з радіозв’язку на коротких хвилях є:

      - популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської молоді;

      - активізація роботи колективних та індивідуальних дитячих аматорських

     радіостанцій;

      - підвищення технічної та операторської майстерності юних радіоспортсменів.

 

 

2. Програма та час проведення змагань

      2.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості радіозв’язків між радіостанціями та спостережень за їх  ро­ботою.

      2.2. Змагання проводяться з 15.30 до 16.29 за київським часом.

      2.3. Частоти для роботи:  3600 – 3650, 7040 – 7100кГц.

 

3. Організація та суддівство змагань

          Організація змагань та керівництво ними покладається на Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

4. Учасники змагань

4.1. У змаганнях беруть участь:

-        команди колективних  радіостанцій;

-        оператори індивідуальних радіостанцій до 19 років;

-        оператори індивідуальних радіостанцій більше 19 років;

4.2 Вік операторів колективних радіостанцій, спостерігачів – до 19 років.

4.3. До складу команди колективної радіостанції входять від 2 до 4 операторів.

 

5. Умови проведення змагань

5.1. Загальний виклик у змаганнях – " Всім ЮТ ".

5.2. Учасники обмінюються шестизначними контрольними  номерами, які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, оператор №1, зв’язок №5).  Зв’язок з однією і тією станцією в турі зараховується на різних діапазонах.

5.3. Тривалість змагань – 1 година. Змагання поділені на два тури по 30 хвилин.

5.4. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

-  при перекрученні контрольного номера, позивного або діапазону в одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

5.5. Учасник знімається з заліку:

          - при несвоєчасній відправці звіту;

- при відсутності титульної сторінки звіту;

- при відсутності відомостей про належність радіостанції (до­даток № 1);

- при відсутності на титульній сторінці прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсного Положення, «Правил змагань з радіоспорту»  

та  «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

       

6. Звітність

6.1. Звіт Головній суддівській колегії подається у електронному вигляді за зразком додатку №2, набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки).

          6.2. Іноземні учасники змагань можуть подавати звіти в різному вигляді, в тому числі і на папері за стандартною формою (додаток № 1).

6.3. Звіти надсилаються на адресу суддівської колегії не пізніше 10 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої календарної доби після дня проведення змагань.

6.4. При відправці звіту електронною поштою файл обов’язково повинен мати назву позивного радіостанції. Наприклад: UR4FWU, разом зі звітом окремим файлом відправляється титульна сторінка за формою додатка №1. Наприклад: UR4FWU_titul.

6.5. Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв’язків.                

 

7. Нарахування очок

 За зв'язок  нараховується 1 очко, з новим районом кожної області – ­10 очок. За нового кореспондента нараховується 10 очок один раз за тур. Очки нараховуються  на кожному діапазоні. Повторні зв’язки дозволяються на різних діапазонах у кожному турі.

При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за меншою кількістю проведених радіозв’язків.

 

 

8. Визначення переможців

  На змаганнях підводиться підсумок серед:

-        команди колективних  радіостанцій;

-        операторів індивідуальних радіостанцій до 19 років;

-        операторів індивідуальних радіостанцій більше 19 років.

 

9. Нагородження

9.1. Переможці змагань нагороджуються дипломами Центру відповідного ступеню з зазначенням позивного радіостанції, зайнятого місця і прізвищ членів команди.

 

  10. Організаційні питання

 

За довідками звертатись:

- за телефоном: (0552) 32-45-52, 050-39-62-144  - Бала О. В.

    099-26-91-351 - Адамовський І.В.

 

E-mail: ur6gwz@ukr.net  

           - через колективні радіостанції:  UR6GWZ, UR4WXQ

 

           Звіти надсилати на адресу:

радіоклуб "Супутник", вул. 2-га Виноградна, 11, м. Херсон-35, 73035

           E-mail: ur6gwz@ukr.net


                                                                                                                                     Додаток  №1

 

Належність радіостанції________________________________________________

 

 

 

 

 

Загальна кількість аркушів

Позивний

Умовне позначення області

та району

Група

 

З В I T

учасника змагань з радіозв’язку на КХ

 

 

"___"____________ 2013 р.                                                  м._________________

 

Оператори

1

2

3

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По-батькові

 

 

 

Рік народження

 

 

 

Спортивне звання, розряд

 

 

 

Особистий позивний

 

 

 

 

Тренер _______________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові  повністю)

Адреса колективної радіостанції_________________________________________ _____________________________________________________________________

 

Спортивні результати

 

 

 

Заявлено

Підтверджено

Всього радіозв’язків

 

 

Всього очок

 

 

 

 

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог Регламенту

аматорського радіозв'язку України, Правил та Положення про змагання.

 

 

 

 

          Підписи:  1.______________  2._______________  3._________________

 

 


Додаток  №2

 

Ф О Р М А Т

набору звіту для відправки через E-mail

про змагання з радіозв'язку на КХ

 

1500 70 UU4JWR 161001 117013

1503 70 UT4UWX 132002 121034

1506 35 UR4CXR 183003 142045

1508 35 UR4CWG 154004 131030

Час зв'язку   Діапазон  Позивний  Передан номер Прийнят номер