Р Е Г Л А М Е Н Т

 відкритих очно-заочних змагань

аматорської служби радіозв'язку

 на коротких хвилях серед молоді

«Зірки ефіру України»

 

 

 

1. Мета змагання

 

Метою змагань молоді України з радіозв’язку на коротких хвилях є:

- популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської молоді;

- активізація роботи колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій;

- підвищення технічної та операторської майстерності радіоспортсменів.

 

2. Програма змагань

 

2.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості радіозв’язків між радіостанціями.

2.2. Вид радіозв’язку: телефон (SSB).

2.3. Частоти для роботи:  7060 – 7100кГц.

2.4. Змагання проводяться з 17.00 до 18.59 за київським часом (14.00 до 15.59 GMT) 29 липня 2016 року.

 

 

3. Учасники змагань

 

3.1. У змаганнях беруть участь:

очні учасники:

         - склад команди 2 спортсмена віком до 19 років включно.

заочні учасники:

- команди колективних радіостанцій: 2 спортсмена віком до 19 років включно;

- оператори індивідуальних радіостанцій віком до 19 років включно;

- оператори індивідуальних радіостанцій віком більше 19 років;

- іноземні учасники.


4. Умови проведення змагань

4.1. Учасники обмінюються шестизначними контрольними  номерами, які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, оператор №1, зв’язок №5).  Зв’язок з однією і тією станцією дозволяється один раз за тур.

 

4.2. Тривалість змагань – 2 години. Змагання поділені на 6 турів по 20 хвилин. Очні учасники в складі команд працюють по черзі, по одній годині.

 

4.3. Радіоапаратура  очних   учасників   не  повинна  споживати   струм   більше  10 ампер при напрузі джерела живлення не більше 15 вольт. Між джерелом живлення та апаратурою ввімкнений стандартний запобіжник на 10 ампер. Заміна запобіжника, який  вийшов  з  ладу під час змагань дозволяється не раніше ніж за 5 хвилин. Антена довільної конструкції.

 

4.4.  Потужність передавачів заочних учасників не повинна перевищувати 100Вт.

 

4.5. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

-  при перекрученні контрольного номеру або позивного в одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

 

4.6. Учасник знімається з заліку:

         - при несвоєчасній відправці звіту;

- при відсутності титульної сторінки звіту;

- при відсутності відомостей про належність радіостанції (додаток № 1);

- при відсутності на титульній сторінці прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсного Положення, «Правил змагань з радіоспорту» 

та  «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

 

5. Звітність

 

5.1. Звіт Головній суддівській колегії  подається  у  електронному  вигляді через E-mail за зразком додатку №2, набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки) або у форматі Cabrillo.

 

5.2. Заочні учасники надсилають звіти на адресу Головної суддівської колегії не пізніше 48 годин після закінчення змагань.

 

5.3. При відправці звіту електронною поштою (файл обов’язково повинен мати назву позивного радіостанції. Наприклад: UR4FWU, разом зі звітом окремим файлом відправляється титульна сторінка за формою додатка №1. Наприклад: UR4FWU_titul.

 

5.4. Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв’язків.

 

6. Організація, керівництво та суддівство змагань

 

Організація змагань та керівництво ними покладається на Херсонський центр позашкільної роботи.

 

7. Визначення переможців

 

7.1. На змаганнях підводиться підсумок по кожній групі окремо.

7.2. За зв'язок нараховується 2 очка, з новою областю – 10 очок. Кожна команда очних учасників дає зв'язок як нова область.

7.3. Переможець визначається за сумою очок.

При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за меншою кількістю проведених радіозв’язків.

 

8. Нагородження

 

Переможці змагань нагороджуються електронними дипломами відповідного ступеню з зазначенням позивного радіостанції, зайнятого місця і прізвищ членів команди, за наявності фінансування можливе нагородження цінними призами.

 

9. Організаційні питання

 

9.1. За довідками звертатись: за телефонами:

 

Малиновський Ю.М. -  0991195055

 

Бала О.В.  -    0503962144;  0678900401

                  

E-mail: ur6gwz@ukr.net 

 

9.2. Звіти надсилати на адресу:

           E-mail: ur6gwz@ukr.net

 


Додаток  №1

Належність радіостанції________________________________________________

 

Позивний  

Умовне позначення області 

Група

 

З В I T

учасника змагань з радіозв’язку на КХ

 

"___"____________ 20__ р.                                                  м._________________

 

Оператори:

1 Прізвище, ім’я, рік народження

2 Прізвище, ім’я, рік народження

        

Тренер _______________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові  повністю)

Адреса колективної радіостанції_________________________________________

 

Заявлено зв’язків

 

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог Регламенту

аматорського радіозв'язку України, Правил та Регламенту змагань.

 

Підписи:  1.______________  2._______________ 

 

Додаток  №2

Ф О Р М А Т

набору звіту для відправки через E-mail

 

Час зв'язку   Діапазон  Позивний  Передан номер Прийнят номер

1500 70 UU4JWR 161001 117002

1503 70 UT4UWX 161002 121004

1506 70 UR4CXR 161003 142009

1508 70 UR4CWG 161004 131010

1512 70 UR4FWU 161005 141008

1516 70 UR4PWL 161006 171011