Інформаційно-методичні матеріали

з проведення обласних відкритих заочних змагань

 з радіозв’язку на коротких хвилях

«Штурм фортеці Ізмаїл»

1.     Мета змагань

Метою проведення Всеукраїнських  відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях  «Штурм фортеці Iзмаїл»  є:

       - популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської молоді;

- підвищення рівня патріотичного виховання, підготовка до служби в Збройних   

  силах України;

- активізація роботи колективних та індивідуальних дитячих аматорських

  радіостанцій;

- підвищення технічної та операторської майстерності юних радіоспортсменів.

2.     Програма  змагань

2.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості  радіо-зв’язків між радіостанціями українською мовою (рекомендовано) та спостережень за їх роботою.

2.2.    Вид радіозв’язку – телефон (SSB). Кількість переходів з діапазону на діапазон для всіх учасників – не більше 10. Здійснювати перехід з діапазону на діапазон дозволяється не раніше 5 хвилин попереднього переходу.

2.3.   Частоти для роботи:  3600 – 3650, 7060 – 7100 кГц.

3.     Учасники змагань

3.1.    У змаганнях беруть участь:

-     команди колективних  радіостанцій;

-    оператори індивідуальних радіостанцій;

-     радіоспостерігачі.

3.2.   Вік операторів колективних радіостанцій, спостерігачів – до 18 років включно.

3.3.  До складу команди колективної радіостанції входять від 2 до 5 операторів.

4.     Умови проведення змагань

4.1. Дата проведення  20 грудня 2017 р. з  15.00 до 16.59 за київським часом.

4.2. Тривалість змагань 2 години (чотири тури по 30 хвилин).

4.3.  Загальний виклик у змаганнях – "Всім ЮТ”

4.4.   Учасники обмінюються шестизначними контрольними  номерами, які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, оператор № 1, зв’язок № 5).  Повторні зв’язки дозволяються на різних діапазонах у кожному турі.

4.5.  Потужність передавача – згідно «Регламенту аматорського зв’язку України» (відповідно категорії радіостанції). Забороняється використання двох та більше передавачів.

4.6. Спостереження за однією і тією ж радіостанцією дозволяється один раз в турі та на різних діапазонах. Для спостерігачів двостороннім спостереженням вважається, коли прийняті обидва позивні та обидва контрольні номери. Одностороннім – обидва позивні та контрольний номер одного з кореспондентів. Позивний кореспондента, чий номер прийнято, обов'язково записується першим.

4.7. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

- при спотворенні контрольного номера, позивного або діапазону у одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

4.8. Учасник знімається з заліку:

- за невчасно надісланий звіт;

- за відсутність відомостей про належність радіостанції (додаток 1);

- за відсутність у звіті прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсних Інформаційно-методичних матеріалів проведення обласних відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях «Штурм фортеці Iзмаїл» , «Правил змагань з радіоспорту»  та  «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

5.     Звітність

5.1.   Звіт подається у електронному вигляді через електронну пошту за зразком (додатки 1, 2) набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки) або в форматі cabrillo (додаток 3). Файл обов’язково повинен мати в назві позивний радіостанції та дату проведення змагань.

5.2.   Звіти надсилаються не пізніше 7 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої календарної доби після дня проведення змагань.

5.3.  Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв’язків.

6.     Організація, керівництво та суддівство змагань

6.1. Організація змагань та керівництво покладається на Ізмаїльську СЮТ

та колективну радіостанцію UX6FZZ,  м. Iзмаїл.

Суддiвство забезпечує  радіоклуб "Супутник", ( UR6GWZ)  м. Херсон.

7.     Визначення переможців

7.1.  На змаганнях підводиться підсумок по кожній групі окремо при участі не менше 4 учасників. 

 

 

Серед  команд колективних радіостанцій за групами:

- група А – два діапазони;

- група B – діапазон 7 Мгц;

- група C– діапазон 3.6 Мгц;

        Серед операторів індивідуальних АРС:

       - група D – два діапазони (оператори віком до 19 років);

       - група Е – два діапазони (оператори старші за 19 років).

 

    Група заліку вказується в звіті. При відсутності помітки про групу заліку команда автоматично переводиться в групу А.  В Cabrillo форматі вказати в графі CATEGORY-STATION:

7.2. Підрахунок балів проводиться незалежно від діапазону. За зв'язок  нараховується 2 очка, з новою областю – 10 очок. Очки нараховуються на кожному діапазоні. За нового кореспондента нараховується 5 очок один раз за тур. За двостороннє спостереження нараховується 3 очка, за одностороннє –   1 очко.

7.3.  Переможець з радіозв'язку визначається за сумою очок.  
При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за більшою кількістю проведених радіозв’язків.

8.  Нагородження

8.1. Переможці змагань – команди та члени команд, оператори індивідуальних радіостанцій нагороджуються Кубками.

8.2. Усi учасники,  якi провели не менше 50 радіозв’язків, отримають електронну версiю Диплома ««Штурм фортеці Iзмаїл»  на особистий е-майл.

9. Організаційні питання

За довідками звертатись:

- за телефоном: (067) 9810481  - Лаврека Микола Михайлович

- E-mail: ux6fzz@gmail.com

- через колективну радіостанцію:  UX6FZZ

10. Звіти надсилати на адресу незалежної суддівської колегії:

- радіоклуб "Супутник", вул. 2-га Виноградна, 11, м. Херсон-35, 73035

- E-mail: ur6gwz@ukr.net

                                      

Додаток  1 до пункту 4.7

                                                                     Інформаційно-методичних матеріалів

                                                                     проведення обласних відкритих

                                                                     заочних змагань з радіозв’язку

                                                                     на коротких хвилях

                                                              «Штурм фортеці Iзмаїл» 

 

 

 

Належність радіостанції

_________________________________________________________

Позивний

Умовне позначення області

Група

 

 

 

 

 

 

                 Звіт

учасника відкритих змагань з радіозв’язку на КХ

                                                     «Штурм фортеці Iзмаїл» 

"___" __________  2017р.

 

Оператори

1

2

3

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По-батькові

 

 

 

Рік народження

 

 

 

Спортивне звання, розряд

 

 

 

Особистий позивний

 

 

 

  

Керівник команди (гуртка): ___________________/Прізвище, ім’я, по батькові

 

Адреса колективної радіостанції: ______________________________________

E-mail ______________________

Спортивні результати

         Заявлено радіозв’язків _______________.

                                                         (кількість)

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог «Регламенту аматорського радіозв'язку України», «Правил змагань з радіоспорту» та Інформаційно-методичних матеріалів проведення обласних відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях «Штурм фортеці  Iзмаїл» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------        

                                                                                                           Додаток  3

(зразок звіту у в форматі cabrillo)  

START-OF-LOG: 3.0

CREATED-BY: TR4W v.4.243 [RUS]

CALLSIGN: UX6FZZ

CONTEST: “ Штурм фортеці Iзмаїл

CLAIMED-SCORE: 222

CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED

CATEGORY-BAND: ALL

CATEGORY-MODE: SSB

CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP

CATEGORY-POWER: LOW

CATEGORY-STATION: A

OPERATORS: 1. Денисов Григорiй Сергейович, 2005, б\п, б\р

                         2. …

                         3. …

                         Керівник команди (гуртка): _______/Прізвище, ім’я, по батькові

LOCATION: OD-19

NAME: Iзмаїльська міська станція юних техніків

ADDRESS: пр. Суворова, 20

ADDRESS-CITY: Iзмаїл -9

ADDRESS-STATE-PROVINCE: Одеська обл.

ADDRESS-POSTALCODE: 68609

ADDRESS-COUNTRY: УКРАЇНА

EMAIL: ux6fzz@gmail.com

QSO:  7000 PH 2017-02-22 1501 UX6FZZ        111001    UR6GZL        161004         

QSO:  7000 PH 2017-02-22 1505 UX6FZZ        111002    UR4PWL         101008         

QSO:  7000 PH 2017-02-22 1511 UX6FZZ        122003    UR0HWZ       101012         

..............................................................................................................................

QSO:  3500 PH 2017-02-22 1659 UX6FZZ        113067    UR4RWW      121110         

END-OF-LOG:

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог «Регламенту аматорського радіозв'язку України», «Правил змагань з радіоспорту» та Інформаційно-методичних матеріалів проведення обласних відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях “ Штурм фортеці Iзмаїл”.