П О Л О Ж Е H Н Я 

про
 відкриті змагання з радіозв'язку на КХ 
"На Покрову” на приз Рівненської обласної організації ТСО України 

Засновник змагань – Рівненська обласна організація ТСО України,
 

Організатор – Рівненський молодіжний радіоклуб «Рівне DX Клуб».
 

Дата проведення:
 19 жовтня 2018 року. 

Час змагань:
 15-00 до 16-59 за київським часом (12-00 до 13-59 UTC) 

Місце проведення: на місцях
 


1. Мета і завдання
 

- підвищення операторської майстерності та підготовка до участі в Чемпіонатах України;
 

- популяризація роботи на коротких хвилях та подальший розвиток радіоспорту серед молоді;
 

- обмін досвідом роботи.
 2. Організація та суддівство змагань
 

2.1. Організація змагань і керівництво ними безпосередньо здійснює Рівненська обласна організація ТСО України та молодіжний радіоклуб «Рівне DX Клуб».
 

2.2. Безпосереднє проведення Суддівство змагань здійснює суддівська колегія Херсонського обласного відділення Ліги радіоаматорів України.
 3. Учасники змагань
 

3.1. Склад команди – від 2 до 5 операторів, віком до 19 років включно та керівник команди;
 

3.2. В окремому заліку можуть брати участь в змаганнях спортсмени віком більше 19 років.
 


4. Програма та умови проведення змагань
 


4.1. В програму змагань входять вправи:
 

Підгрупа «А» - радіозв’язок в діапазонах
 7 та 3,6 мГц (КХ –тест) телефон; 

Підгрупа «B» - радіозв’язок в діапазоні
 7 мГц (КХ-тест) телефон; 

Підгрупа «С» - радіозв’язок в діапазоні
 3,6 мГц (КХ-тест) телефон; 

Підгрупа «D» - оператори індивідуальних радіостанцій віком
 до 19 років; 

Підгрупа «Е» - оператори
 старші 19 років.

Смуги частот для роботи в змаганнях - 70
60-7100 кГц та 3600-3650 кГц.

4.2 КХ-тест проводиться телефоном протягом двох годин зі стаціонарних КХ радіостанцій в чотири тури по 30 хв. кожний.
 

4.3 При встановленні зв'язків учасники
 обмінюються шестизначними контрольними номерами,які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв'язку. Наприклад: 
161005 (16 років,оператор №1, зв'язок №005). Зв'язок з однією і тією станцією в турі зараховується на різних діапазонах. 

4.4
Підрахунок очок проводиться незалежно від діапазонуЗа кожний правильно проведений зв'язок учаснику нараховується 2 очка,  з новою областю3 очка. Очки нараховуються  на кожному діапазоні. За нового кореспондента нараховується 5 очок один раз за тур.

4.5 При однаковій кількості очок у КХ-тесті краще особисте місце присуджується спортсмену, що має кращий процент підтверджених зв’язків.
 

4.6. Залік підводиться окремо серед хлопців та дівчат.
 

4.7. Командна першість виявляється за сумою результатів членів команди.
 

5.Звітність
 

5.1 Звіт Головній суддівській колегії подається в електронному вигляді (на дискеті або через E-mail) за зразком додатку №2, набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки), або в форматі cabrillo.
 

5.2 Іноземні учасники змагань можуть подавати звіти у різному вигляді, в тому числі і на папері за стандартною формою (додаток № 1).
 

5.3 Звіти надсилаються на адресу суддівської колегії не пізніше 10 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої календарної доби після дня проведення змагань.
 

5.4 При відправці звіту електронною поштою або на дискеті (файл обов’язково повинен мати назву позивного радіостанції. Наприклад: UR4FWU, разом зі звітом окремим файлом відправляється титульна сторінка за формою додатка №1. Наприклад: UR4FWU_titul.
 

5.5 Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв’язків.
 

5.6
    Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

- при перекрученні контрольного номера, позивного або діапазону в одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

 

5.7    Учасник знімається з заліку:

- при несвоєчасній відправці звіту;

- при відсутності титульної сторінки звіту;

- при відсутності відомостей про належність радіостанції (додаток № 1);

- при відсутності у звіті прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсного Положення, «Правил змагань з радіоспорту»  та  «Регламенту аматорського радіозв'язку України».


6. Нагородження переможців
 

6.1. Команди, які зайняли призові місця, нагороджуються кубками та дипломами відповідних ступенів.
 

6.2. Учасники, які зайняли призові місця у вікових категоріях до 19 років та більше 19 років в особистому заліку нагороджуються цінними подарунками та дипломами відповідних ступенів.
 

У підгрупі більше 19 років призові місця визначаються за умови участі не менше 10 учасників.
 

6.3. Тренери команд-призерів нагороджуються дипломами.
 

7. Організаційні питання
 

В.Р.Рудика РОО ТСОУ- 0673605340
 

П.М.Тарасович UT1KY «Рівне DX Клуб»- 0970663838
 

суддівська колегія: О.В. Бала UT7GZ - 0503962144
 

e-mail: ur6gwz@ukr.net
 

Звіти надсилати на адресу: E-mail: ur6gwz@ukr.net
 Ф О Р М А Т
 

набору звіту для про змагання з радіозв'язку на КХ
 

відправки через E-mail
 1500 70 UU4JWR 161001 117001
 

1503 70 UT4UWX 132002 121004
 

1506 35 UR4CXR 183003 142003
 

1508 35 UR4CWG 154004 131007
 

Час зв'язку Діапазон Позивний Передан номер Прийнят номер
                                                                                                Додаток  №1

Належність радіостанції________________________________________________

  

 

 

 

Загальна кількість аркушів

Позивний

Умовне позначення області та району

Група

                                                      

 

З В I T

                         учасника змагань з радіозв’язку на КХ

"___"____________ 2018 р.                       м._________________

 Оператори

1

2

3

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По-батькові

 

 

 

Рік народження

 

 

 

Спортивне звання, розряд

 

 

 

Особистий позивний

 

 

 

 Тренер __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові  повністю)

Адреса колективної радіостанції____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Спортивні результати

  

Заявлено

Підтверджено

Всього радіозв’язків

 

 

Всього очок

 

 

 Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог Регламенту аматорського радіозв'язку України, Правил та Положення про змагання.

  

Підписи:  1.______________ 

              2._______________ 

              3._________________