Інформаційно-методичні матеріали

з проведення обласних відкритих заочних змагань

 з радіозв’язку на коротких хвилях

«Штурм фортеці Ізмаїл»

1.     Мета змагань

Метою проведення Всеукраїнських  відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях  «Штурм фортеці Iзмаїл»  є:

       - популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської молоді;

- підвищення рівня патріотичного виховання, підготовка до служби в Збройних   

  силах України;

- активізація роботи колективних та індивідуальних дитячих аматорських

  радіостанцій;

- підвищення технічної та операторської майстерності юних радіоспортсменів.

2.     Програма  змагань

2.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості  радіо-зв’язків між радіостанціями українською мовою (рекомендовано) та спостережень за їх роботою.

2.2.    Вид радіозв’язку – телефон (SSB). Кількість переходів з діапазону на діапазон для всіх учасників – не більше 10. Здійснювати перехід з діапазону на діапазон дозволяється не раніше 5 хвилин попереднього переходу.

2.3.   Частоти для роботи:  3600 – 3650, 7060 – 7100 кГц.

3.     Учасники змагань

3.1.    У змаганнях беруть участь:

-     команди колективних  радіостанцій;

-    оператори індивідуальних радіостанцій;

-     радіоспостерігачі.

3.2.   Вік операторів колективних радіостанцій, спостерігачів – до 18 років включно.

3.3.  До складу команди колективної радіостанції входять від 2 до 5 операторів.

4.     Умови проведення змагань

4.1. Дата проведення  19 грудня 2018 р. з  15.00 до 16.59 за київським часом.

4.2. Тривалість змагань 2 години (чотири тури по 30 хвилин).

4.3.  Загальний виклик у змаганнях – "Всім ЮТ”

4.4.   Учасники обмінюються шестизначними контрольними  номерами, які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, оператор № 1, зв’язок № 5).  Повторні зв’язки дозволяються на різних діапазонах у кожному турі.

4.5.  Потужність передавача – згідно «Регламенту аматорського зв’язку України» (відповідно категорії радіостанції). Забороняється використання двох та більше передавачів.

4.6. Спостереження за однією і тією ж радіостанцією дозволяється один раз в турі та на різних діапазонах. Для спостерігачів двостороннім спостереженням вважається, коли прийняті обидва позивні та обидва контрольні номери. Одностороннім – обидва позивні та контрольний номер одного з кореспондентів. Позивний кореспондента, чий номер прийнято, обов'язково записується першим.

4.7. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

- при спотворенні контрольного номера, позивного або діапазону у одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

4.8. Учасник знімається з заліку:

- за невчасно надісланий звіт;

- за відсутність відомостей про належність радіостанції (додаток 1);

- за відсутність у звіті прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсних Інформаційно-методичних матеріалів проведення обласних відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях «Штурм фортеці Iзмаїл» , «Правил змагань з радіоспорту»  та  «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

5.     Звітність

5.1.   Звіт подається у електронному вигляді через електронну пошту за зразком (додатки 1, 2) набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки) або в форматі cabrillo (додаток 3). Файл обов’язково повинен мати в назві позивний радіостанції та дату проведення змагань.

5.2.   Звіти надсилаються не пізніше 7 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої календарної доби після дня проведення змагань.

5.3.  Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв’язків.

6.     Організація, керівництво та суддівство змагань

6.1. Організація змагань та керівництво покладається на Ізмаїльську СЮТ

та колективну радіостанцію UX6FZZ,  м. Iзмаїл.

Спонсор - Лiга Радiоаматорiв України - ЛРУ.

Суддiвство забезпечує  радіоклуб "Супутник", ( UR6GWZ)  м. Херсон.

7.     Визначення переможців

7.1.  На змаганнях підводиться підсумок по кожній групі окремо при участі не менше 4 учасників. 

 

 

Серед  команд колективних радіостанцій за групами:

- група А – два діапазони;

- група B – діапазон 7 Мгц;

- група C– діапазон 3.6 Мгц;

        Серед операторів індивідуальних АРС:

       - група D – два діапазони (оператори віком до 19 років);

       - група Е – два діапазони (оператори старші за 19 років).

 

    Група заліку вказується в звіті. При відсутності помітки про групу заліку команда автоматично переводиться в групу А.  В Cabrillo форматі вказати в графі CATEGORY-STATION:

7.2. Підрахунок балів проводиться незалежно від діапазону. За зв'язок  нараховується 2 очка, з новою областю – 10 очок. Очки нараховуються на кожному діапазоні. За нового кореспондента нараховується 5 очок один раз за тур. За двостороннє спостереження нараховується 3 очка, за одностороннє –   1 очко.

7.3.  Переможець з радіозв'язку визначається за сумою очок.  
При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за більшою кількістю проведених радіозв’язків.

8.  Нагородження

8.1. Переможці змагань – команди та члени команд, оператори індивідуальних радіостанцій нагороджуються Кубками.

8.2. Усi учасники,  якi провели не менше 50 радіозв’язків, отримають електронну версiю Диплома ««Штурм фортеці Iзмаїл»  на особистий е-майл.

9. Організаційні питання

За довідками звертатись:

- за телефоном: (067) 9810481  - Лаврека Микола Михайлович

- E-mail: ux6fzz@gmail.com

- через колективну радіостанцію:  UX6FZZ

10. Звіти надсилати на адресу незалежної суддівської колегії:

- радіоклуб "Супутник", вул. 2-га Виноградна, 11, м. Херсон-35, 73035

- E-mail: ur6gwz@ukr.net

                                      

Додаток  1 до пункту 4.7

                                                                     Інформаційно-методичних матеріалів

                                                                     проведення обласних відкритих

                                                                     заочних змагань з радіозв’язку

                                                                     на коротких хвилях

                                                              «Штурм фортеці Iзмаїл» 

 

 

 

Належність радіостанції

_________________________________________________________

Позивний

Умовне позначення області

Група

 

 

 

 

 

 

                 Звіт

учасника відкритих змагань з радіозв’язку на КХ

                                                     «Штурм фортеці Iзмаїл» 

"___" __________  2018р.

 

Оператори

1

2

3

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По-батькові

 

 

 

Рік народження

 

 

 

Спортивне звання, розряд

 

 

 

Особистий позивний

 

 

 

  

Керівник команди (гуртка): ___________________/Прізвище, ім’я, по батькові

 

Адреса колективної радіостанції: ______________________________________

E-mail ______________________

Спортивні результати

         Заявлено радіозв’язків _______________.

                                                         (кількість)

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог «Регламенту аматорського радіозв'язку України», «Правил змагань з радіоспорту» та Інформаційно-методичних матеріалів проведення обласних відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях «Штурм фортеці  Iзмаїл» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------        

                                                                                                           Додаток  3

(зразок звіту у в форматі cabrillo)  

START-OF-LOG: 3.0

CREATED-BY: TR4W v.4.243 [RUS]

CALLSIGN: UX6FZZ

CONTEST: “ Штурм фортеці Iзмаїл

CLAIMED-SCORE: 222

CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED

CATEGORY-BAND: ALL

CATEGORY-MODE: SSB

CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP

CATEGORY-POWER: LOW

CATEGORY-STATION: A

OPERATORS: 1. Денисов Григорiй Сергейович, 2005, б\п, б\р

                         2. …

                         3. …

                         Керівник команди (гуртка): _______/Прізвище, ім’я, по батькові

LOCATION: OD-19

NAME: Iзмаїльська міська станція юних техніків

ADDRESS: пр. Суворова, 20

ADDRESS-CITY: Iзмаїл -9

ADDRESS-STATE-PROVINCE: Одеська обл.

ADDRESS-POSTALCODE: 68609

ADDRESS-COUNTRY: УКРАЇНА

EMAIL: ux6fzz@gmail.com

QSO:  7000 PH 2017-02-22 1501 UX6FZZ        111001    UR6GZL        161004         

QSO:  7000 PH 2017-02-22 1505 UX6FZZ        111002    UR4PWL         101008         

QSO:  7000 PH 2017-02-22 1511 UX6FZZ        122003    UR0HWZ       101012         

..............................................................................................................................

QSO:  3500 PH 2017-02-22 1659 UX6FZZ        113067    UR4RWW      121110         

END-OF-LOG:

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог «Регламенту аматорського радіозв'язку України», «Правил змагань з радіоспорту» та Інформаційно-методичних матеріалів проведення обласних відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях “ Штурм фортеці Iзмаїл”.