Всеукраїнські відкриті очні змагання учнівської молоді

з радіозв’язку на коротких хвилях, швидкісної телеграфії

та очно-заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях

 

1. Загальна інформація

1.1. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юнаки, юніори) з радіозв’язку на коротких хвилях, Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі швидкісної радіотелеграфії, відкриті очно-заочні змагання серед молоді з радіозв’язку на коротких хвилях (далі – Змагання) проводяться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту» та Положення «Про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді» (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 року №1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 року за №1471/31339.

1.2. Змагання проводяться відповідно до Витягу з правил проведення змагань з  радіоспорту (далі – Правила).

 

2. Програма Змагань

В програму змагань входять наступні вправи:

2.1. Радіозв’язок на коротких хвилях:

радіозв’язок в діапазоні 1,9 МГц – телеграфом;

радіозв’язок в діапазоні 1,9 МГц – телефоном;

радіозв’язок в діапазоні 1,9 МГц – телефоном (англійською мовою);

комп’ютерний тест (комп’ютерна програма «Morse Runner»); радіозв’язок в діапазоні 7 МГц – телефоном.

2.2. Швидкісна телеграфія:

прийом буквених та цифрових радіограм;

передача на телеграфному ключі буквених та цифрових радіограм.

 

3. Учасники Змагань

3.1. До складу команди входять два спортсмена віком до 18 років (включно) та керівник команди.

3.2. Залікові групи:

          Ч18 – хлопці 2000-2001 року народження;

Ж18 – дівчата 2000-2001 року народження;

Ч16 – хлопці 2002-2003 року народження;

Ж16 – дівчата 2002-2003 року народження;

Ч14 – хлопці 2004 року народження та молодше;

Ж14 – дівчата 2004 року народження та молодше.

 

4. Необхідна документація

наказ про відрядження (направлення) команди;

заявка про участь у Змаганнях, завірена підписом керівника організації, що відряджає;

медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі (для керівників команди – медична книжка);

свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу), або учнівські (студентські) квитки учасників, або інший офіційний документ, який дає змогу визначити вік учасника;

кваліфікаційні книжки спортсменів (за наявності).

 

5. Організація суддівства

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається на організаційний комітет, склад якого затверджується Українським державним центром позашкільної освіти. Проведення змагань здійснює суддівська колегія, склад якої затверджується Українським державним центром позашкільної освіти.

 

6. Умови проведення змагань

6.1. Радіозв’язок на коротких хвилях.

6.1.1. Вправи (короткохвильовий тест в діапазоні 1,9 МГц) проводяться протягом однієї години кожна.

6.1.2. Радіозв`язок на коротких хвилях проводиться на переносних радіостанціях з автономним живленням не більше 17 Вольт, споживана сила струму не більше 1 Ампера. Антена – вертикальний штир висотою не більше 1 метра. Дозволяється використовувати ємнісне навантаження у вигляді "зірки" або "диска" не більше 50 сантиметрів у діаметрі. Довжина провідників живлення та противаги не більше 1,5 метра. Для зв'язку у Змаганнях використовується смуга частот 1,870 – 1,930 МГц.

6.1.3. Команди розміщуються по колу. Відстань між учасниками повинна бути не менше 40 метрів. Місця розташування команд визначаються жеребкуванням.

6.1.4. В залежності від кількості учасників суддівська колегія встановлює кількість турів, але тривалість туру не може бути більшою в хвилинах, ніж кількість учасників.

6.1.5. На розгортання радіостанції (встановлення радіостанції, підключення до неї телефонної гарнітури, ключа, антени, противаги, електроживлення та перевірка дієздатності) учасникам надається не більше 30 хв.

6.1.6. При встановленні радіозв'язків учасники обмінюються шестизначними контрольними номерами. Контрольний номер включає в себе порядковий номер радіозв'язку, прийнятий від попереднього кореспондента і свого порядкового номера радіозв'язку.

6.1.7. Звіт учасник здає суддівській колегії. Перевірку звітів здійснюють учасники Змагань з використанням методу зустрічної перевірки. Перевіряється відповідність часу проведеного радіозв'язку, позивного кореспондента, переданих та прийнятих контрольних номерів.

6.1.8. За кожний правильно проведений радіозв'язок учаснику нараховується 1 бал.

6.1.9. Вправа комп’ютерний тест «Morse Runner» виконується на комп’ютері і проводиться протягом 10 хвилин у присутності судді. Швидкість прийому обирається учасником особисто.

6.1.10. За кожний правильно проведений радіозв'язок у комп’ютерному тесті учаснику нараховується 1 бал.

6.1.11. Допуском до участі у вправі з радіозв’язку телеграфом є виконання вправи комп’ютерний тест «Morse Runner».

 

6.2. Швидкісна телеграфія.

6.2.1. Прийом буквених та цифрових радіограм. Радіограма передається протягом однієї хвилини, інтервал швидкості – 10 знаків. Учасник приймає п’ять швидкостей та має право здати на перевірку суддям не більше трьох радіограм.

6.2.2.  Радіограма вважається прийнятою, якщо в ній допущено не більше п’яти помилок.

6.2.3. Очки за прийом радіограм нараховуються за результатами вищої, вірно прийнятої швидкості мінус помилки.

6.2.4. Передача буквених та цифрових радіограм здійснюється протягом однієї хвилини на простому (коефіцієнт – 1,0) чи електронному (коефіцієнт – 1,0)  ключах. На передачу двох радіограм та розминку відводиться до 10 хвилин.

6.2.5. Оцінка якості передачі здійснюється згідно Правил змагань зi швидкісної радіотелеграфії, затвердженої наказом Міністерства молоді та спорту

 

6.3.Очно-заочні змагання.

6.3.1. Програма змагань. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості радіозв’язків між радіостанціями.

6.3.2. Вид радіозв’язку: телефон (SSB).

6.3.3. Частоти для роботи:  7060 – 7100 кГц.

6.3.4. Змагання проводяться з 17.00 до 18.59 за київським часом (14.00 до 15.59 GMT) 8 серпня 2018 року.

6.3.5. У змаганнях беруть участь:

очні учасники – склад команди 2 спортсмена;

заочні учасники:

команди  колективних радіостанцій України на місцях –

2 спортсмена віком до 18 років (включно);

оператори індивідуальних радіостанцій віком до 18 років (включно);

оператори індивідуальних радіостанцій віком старше 18 років;

іноземні учасники.

6.3.6. Команди розміщуються по колу. Відстань між командами повинна бути не менше 300 метрів. Місця розташування команд визначаються жеребкуванням.

6.3.7. Учасники обмінюються шестизначними контрольними номерами, які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, оператор №1, зв’язок №5).  Зв’язок з однією і тією станцією дозволяється один раз за тур.

6.3.8. Тривалість змагань – 2 години. Змагання поділені на 6 турів по 20 хвилин. Очні учасники в складі команд працюють по черзі, по одній годині.

6.3.9. За зв'язок нараховується 2 очка, з новою областю – 10 очок. Кожна команда очних учасників дає зв'язок як нова область.

6.3.10.  Радіоапаратура  очних учасників не  повинна споживати струм більше 10 Ампер при напрузі джерела живлення не більше 17 Вольт. Між джерелом живлення та апаратурою вмикається стандартний запобіжник на 10 Ампер. Заміна запобіжника, який  вийшов  з  ладу під час змагань дозволяється не раніше, ніж за 5 хвилин. Антена довільної конструкції.

6.3.11. Апаратура та допоміжне спорядження до місця розміщення радіостанцій повинні транспортуватись командою без сторонньої допомоги та використання транспортних засобів.

6.3.12. Потужність передавачів заочних учасників не повинна перевищувати 100 Вт.

6.3.13. Звіт Головній суддівській колегії надається у електронному вигляді, набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки) або у форматі Cabrillo.

6.3.14. Заочні учасники надсилають звіти на адресу Головної суддівської колегії не пізніше 48 годин після закінчення змагань за адресою: E-mail: ur6gwz@ukr.net.

6.3.15. При відправці звіту електронною поштою (файл обов’язково повинен мати назву позивного радіостанції. Наприклад: UR4FWU, разом зі звітом окремим файлом відправляється титульна сторінка. Наприклад: UR4FWU_titul.

6.3.16. Звіти про участь у змаганнях надаються незалежно від кількості проведених зв’язків.

 

 

7. Визначення переможців та нагородження

7.1. Радіозв’язок на коротких хвилях.

7.1.1. Особиста першість визначається за найбільшою кількістю підтверджених зв’язків в кожній вправі для кожної вікової групи окремо.

7.1.2. Учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця в особистому заліку у вправах  з радіозв’язку телеграфом, телефоном, телефоном (англійською мовою) та комп’ютерному тесті «Morse Runner» нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів та медалями.

 

7.1.3. Учасники, які зайняли I, II та III місця у особистому комплексному заліку за сумою результатів чотирьох вправ нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів та медалями.

7.1.4. Командна першість визначається за сумою результатів учасників команди за чотири вправи.

7.1.5. Команди, які зайняли І, II та III місця у комплексному заліку за сумою результатів чотирьох вправ, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.

7.1.6. Командна першість серед областей визначається за кращим результатом однієї команди з області у комплексному заліку за сумою результатів чотирьох вправ.

7.1.7. Команда, яка зайняла I місце серед областей, нагороджується Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти.

7.1.8. Команди, які зайняли ІI та ІІІ місце серед областей, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти.

7.1.9. Тренери призерів нагороджуються подякою Українського державного центру позашкільної освіти.

 

7.2. Швидкісна телеграфія.

7.2.1. Особиста першість визначається за сумою балів за прийом та передачу радіограм для кожної вікової групи окремо.

7.2.2. Учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця в особистому заліку нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів та медалями.

7.2.3. Командна першість визначається за сумою результатів учасників команди.

7.2.4. Команди, які зайняли І, II та III місця нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.

7.2.5. Командна першість серед областей визначається за кращим результатом однієї команди з області.

7.2.6. Команда, яка зайняла I місце серед областей, нагороджується Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти.

7.2.7. Команди, які зайняли ІI та ІІІ місце серед областей, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти.

7.2.8. Тренери призерів нагороджуються подякою Українського державного центру позашкільної освіти.

 

7.3. Очно-заочні змагання.

 

Визначення переможців серед очних учасників.

7.3.1. Особиста першість визначається окремо серед хлопців та дівчат.

7.3.2. Учасники, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця в особистому заліку нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів та медалями.

7.3.3. Командна першість визначається за сумою результатів учасників команди.

7.3.4. Команда, яка зайняла I місце, нагороджується Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти.

7.3.5. Команди, які зайняли ІI та ІІІ місце, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти.

 

Визначення переможців серед заочних учасників.

7.3.6. Оператори індивідуальних радіостанцій, які зайняли І, ІІ та ІІІ місця нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів.

7.3.7. Командна першість визначається за сумою результатів учасників команди.

7.3.8. Команда, яка зайняла I місце, нагороджується Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної освіти.

7.3.9. Команди, які зайняли ІI та ІІІ місце, нагороджуються дипломами Українського державного центру позашкільної освіти.

7.3.10. Тренери призерів нагороджуються подякою Українського державного центру позашкільної освіти.