П О Л О Ж Е Н Н Я

про відкриті змагання з радіозв’язку на КХ

до дня визволення м.Рівного від німецько-фашистських загарбників

 

1. Мета змагання

Метою змагань з радіозв’язку на коротких хвилях є:

  - популяризація радіозв’язку на коротких хвилях серед учнівської молоді;

         - активізація роботи колективних та індивідуальних дитячих аматорських радіостанцій;

- підвищення технічної та операторської майстерності юних радіоаматорів.

2. Програма та час проведення змагань

2.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості радіозв’язків між радіостанціями та спостережень за їх роботою.

2.2.Змагання проводяться 06.02.2019 з 15.30 до 16.29 за київським часом (три тури по 20 хв.).

2.3.Частоти для роботи:  3600 – 3650, 7060 – 7100 кГц.

 

3. Організація та суддівство змагань

Організація змагань та керівництво ними покладається на Рівненський міський центр творчості учнівської молоді, громадську організацію Рівненського обласного відділення ліги радіоаматорів України. Суддівство здійснюється комунальним закладом «Обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

 

4. Учасники змагань

4.1.У змаганнях беруть участь:

- команди колективних радіостанцій;

- оператори індивідуальних радіостанцій до 18 років включно;

- оператори індивідуальних радіостанцій старше 18 років;

4.2 Вік операторів колективних радіостанцій, спостерігачів – до 18 років включно.

4.3. До складу команди колективної радіостанції входять від 2 до 4 операторів.

 

5. Умови проведення змагань

5.1.Загальний виклик у змаганнях – «Всім ЮТ».

5.2.Учасники обмінюються шестизначними контрольними номерами, які складаються з віку працюючого на даний момент учасника команди, номера оператора та порядкового номера зв’язку. Наприклад: 161005 (16 років, оператор №1, зв’язок №5). Зв’язок з однією і тією станцією в турі зараховується на різних діапазонах.

5.3.Тривалість змагань – 1 година. Змагання поділені на три тури по 20 хвилин.

5.4.Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

- при перекрученні контрольного номера, позивного або діапазону в одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

5.5.Учасник знімається з заліку:

- при несвоєчасній відправці звіту;

- при відсутності титульної сторінки звіту;

- при відсутності відомостей про належність радіостанції (додаток № 1);

- при відсутності на титульній сторінці прізвищ учасників;

- за порушення вимог дійсного Положення, «Правил змагань з радіоспорту» та «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

 

6.    Звітність

6.1.         Звіт Головній суддівській колегії подається у електронному вигляді через електронну пошту в форматі cabrillo або за зразком додатку №1, набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки). Файл обов’язково повинен мати в назві позивний радіостанції та дату проведення змагань.

6.2.         Звіти надсилаються на адресу Головної суддівської колегії не пізніше 7 днів після закінчення змагань. Термін подачі звіту рахується з першої календарної доби після дня проведення змагань.

6.3.         Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв’язків.

 

7. Нарахування очок

За зв'язок нараховується 2 очка, з новим районом кожної області – 10 очок. За нового кореспондента нараховується 5 очок один раз за тур. Очки нараховуються на кожному діапазоні. Повторні зв’язки дозволяються на різних діапазонах у кожному турі.

При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за меншою кількістю проведених радіозв’язків.

 

8. Визначення переможців

На змаганнях підводиться підсумок серед:

- команд колективних радіостанцій Рівненської області;

          Серед команд колективних АРС:

- група А – два діапазони;

- група B – діапазон 7 МГц;

- група C – діапазон 3.6 МГц.

             Серед операторів індивідуальних АРС:

- група D – два діапазони (оператори віком до 18 років);

- група Е – два діапазони (оператори старші за 18 років).

Група заліку вказується в титульному листі звіту. При відсутності помітки про групу заліку команда автоматично переводиться в групу А.

Першість підводиться незалежно від кількості учасників у групі.

 

9. Нагородження

Переможці змагань нагороджуються електронними дипломами Центру відповідного ступеню з зазначенням позивного радіостанції, зайнятого місця і прізвищ членів команди.

10. Організаційні питання

За довідками звертатись:

- за телефоном: (0362) 630-290, 0687278902, 0667876558 – Дедюх Т.В.

- за телефоном: (0552) 32-45-52, 0503962144 - Бала О. В.

E-mail:ur6gwz@ukr.net 

Звіти надсилати на адресу: E-mail:ur6gwz@ukr.net


Додаток №1

Належність радіостанції________________________________________________

 

 

Позивний

Умовне позначення області

та району

Категорія

Група

 

 

 

З В I T

учасника змагань з радіозв’язку на КХ

"___"____________ 2019р.

         м._________________

 

Оператори

1

2

3

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По-батькові

 

 

 

Рік народження

 

 

 

Спортивне звання, розряд

 

 

 

Особистий позивний

 

 

 

Тренер __________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові повністю)

Адреса колективної радіостанції________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог Регламенту

аматорського радіозв'язку України, Правил та Положення про змагання.

 

Спортивні результати  

Заявлено радіозв’язків _____

Підписи:1.______________2._______________3._________________

  

1532 70 UR6GWG 101001 141004

1534 70 UR4EYN 101002 131012

1535 70 UR4CWE 142003 181007

............................

1628 35 US4EWY 142072 101010