“ЗАТВЕРДЖУЮ”

  Президент ГО “ТДР”

_________ Панченко Д.М.

“11” лютого 2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відкриті заочні змагання учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

«Молодіжний Кубок ім. В. В. Русинова UT8LL».

 

 

1. Дата та час проведення змагань

1.1. Змагання проводяться в першу середу березня з 15.00 до 16.59 за київським часом (з 13:00 до 14:59 UTC).

 

2. Мета змагань

2.1. Метою молодіжних заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях є:

- популяризація діяльності аматорської служби радіозв’язку серед молоді;

- підвищення рівня патріотичного виховання, підготовка до служби в Збройних силах України;

- активізація роботи колективних та індивідуальних молодіжних аматорських радіостанцій;

- підвищення технічної та операторської майстерності юних радіоспортсменів;

- підтримка дружніх міжнародних відносин.

 

3. Організація та проведення змагань

3.1. Організація та проведення змагань покладається на Громадську Організацію «Товариство Друзів Радіо» (ТДР), м.Харків.

 

4. Термін та місце проведення змагань

4.1. Початок: 06 березня 2019 року о 15:00 за київським часом.

4.2. Закінчення: 06 березня 2019 року о 16:59 за київським часом.

4.3. Учасники можуть розташовуватися як в місцях постійного розміщення так і в польових умовах (на вершині гори, височини, на відкритій місцевості і т.ін.).

4.4. Все обладнання станції ( передавачі, приймачі та антени, і т.ін) повинні бути розташовані в межах єдиного кола діаметром не більше 500 метрів.

4.5. Радіозв'язки з кореспондентами, що знаходяться на рухомих об'єктах ( наземному, повітряному і водному транспорті ), не зараховуються.

 

5. Програма змагань

5.1. До програми змагань входить проведення найбільшої кількості радіозв’язків між радіостанціями.

5.2. Вид радіозв’язку – телефон (SSB).

5.3. Частоти для роботи: 3600 – 3650, 7060 – 7100 кГц.

 

 

6. Учасники змагань

6.1. У змаганнях беруть участь ліцензовані українські та іноземні радіоаматори та колективи:

- команди колективних радіостанцій з операторами віком до 21 років;

- оператори індивідуальних радіостанцій до 21 року включно;

- оператори індивідуальних радіостанцій старші за 21 рік.

6.2. До складу команди колективної радіостанції входять від 2 операторів і більше.

 

7. Групи учасників

7.1. Розподіл команд колективних радіостанцій за групами:

- група A – MULTI-OP ALL  (два діапазони, до 21 року включно);

- група B – MULTI-OP ALL YL (два діапазони, дівчата, до 21 року включно);

7.2. Розподіл операторів індивідуальних радіостанцій за групами:

- група C – SINGLE-OP ALL (два діапазони, до 21 року включно);

7.3. Звіти учасників віком старшим за 21 рік приймаються виключно для контролю (CHECKLOG).

 

8. Умови проведення змагань

8.1. Загальний виклик у змаганнях - "Всім, Кубок Русинова”.

8.2. Потужність передавача згідно Дозволу, але не повинна перевищувати 100 Вт.

8.3. Тривалість змагань – 2 години. Змагання поділені на 8 турів по 15 хвилин: 15:00-15:14; 15:15-15:29 ... 16:45-16:59 за київським часом.

8.4. Повторні зв’язки дозволено на різних діапазонах у кожному турі та у різних турах.

8.5. Кількість переходів з діапазону на діапазон для всіх учасників – не більше 20 за весь час змагань.

 

9. Контрольні номери

9.1. Учасники з України передають контрольний номер, який складається з порядкового номера зв’язку (починаючи з 001) та номера адміністративного району по URDA , наприклад, 001НА02.

9.2. Учасники з Росії передають контрольний номер, який складається з порядкового номера зв’язку (починаючи з 001) та номера адміністративного району по RDA.

9.3. Учасники з інших країн передають контрольний номер, який складається з порядкового номера зв’язку (починаючи з 001) та двухлітерного скорочення їх адміністративного району (області, території, графства). Наприклад: якщо радіоаматор LY3X приймає участь із міста Вільнюс (Vilnius), то тоді його контрольний номер для радіозв’язку під номером 17 матиме такий вигляд 017VI.

9.4. Контрольні номери записуються без знаків пунктуації та відступів.

9.5. Порядкова нумерація зв’язків наскрізна по всім турам.

 

10. Нарахування очок

10.1. За кожний зв'язок нараховується 1 очко.

10.2. Радіозв’язок не зараховується обом кореспондентам:

- якщо зв'язок не підтверджений звітом кореспондента;

- при неспівпадінні контрольного номеру, позивного або діапазону в одного з кореспондентів;

- при розходженні часу зв'язку більше ніж на 2 хвилини.

 

11. Множники

11.1. Кількість унікальних адміністративних районів, яка підраховується окремо по кожному діапазоні.

 

 

 

12. Підрахунок результата

12.1. Загальній результат визначається перемноженням кількості очок на загальну суму множників по всім діапазонам.

 

13. Учасникам не дозволяється

13.1. Використовувати одночасно два і більш випромінюючих сигналів.

13.2. Використання скорочених та спеціальних позивних сигналів.

13.3. Передавати „неповні" контрольні номери, наприклад, без номера району.

13.4. При передачі номера, спочатку передавати номер району, а потім цифри порядкового номеру зв'язку.

13.5. Вище наведенні порушення за рішенням ГСК можуть бути підставою для зняття учасника із заліку у змаганнях та переведення його результату в підгрупу «Звіт для контролю» (CHECKLOG).

 

14. Умови дискваліфікації

14.1. Учасник знімається з заліку:

- при несвоєчасній відправці звіту;

- при відсутності титульної сторінки звіту;

- при відсутності відомостей про належність радіостанції (додаток № 1);

- при відсутності у звіті П.І.Б. учасників;

- за порушення вимог дійсного Положення, «Правил змагань з радіоспорту» та «Регламенту аматорського радіозв'язку України».

 

15. Безпека під час проведення змагань

15.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». При проведенні заочних змагань кожний спортсмен (або начальник колективної радіостанції) бере на себе відповідальність за виконання Регламенту аматорського радіозв'язку України, а також вимог правил безпеки. Невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

16. Фінансування

16.1. ГО «Товариство Друзів Радіо» несе витрати відповідно до календарного плану змагань на поточний рік.

 

17. Суддівство змагань

17.1. Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (ГСК), склад якої формує Рада і затверджує Президент Громадської Організації «Товариство Друзів Радіо».

17.2. Суддівство проводиться на підставі отриманих від учасників звітів.
17.3. Рішення Головної суддівської колегії остаточне і не підлягає оскарженню.

 

18. Звітність

18.1. Звіти про участь у змаганнях подаються незалежно від кількості проведених зв'язків.

18.2. Звіт Головній суддівській колегії подається у електронному вигляді через електронну пошту в форматі Сabrillo, Сabrillo 2.0, Сabrillo 3.0 або за зразком додатку №1, набраному у будь-якому текстовому редакторі (Word, Блокнот, але без графіки). Файл обов’язково повинен мати в назві позивний радіостанції та дату проведення змагань.

18.3. У випадку, якщо учасник не використав комп'ютер під час роботи в змаганнях, він повинен набрати свій звіт в електронному вигляді на комп'ютері після закінчення змагань самостійно або за допомогою помічника в будь-якому текстовому редакторі (без таблиць) у вигляді файлу <ваш позивний>.txt за прикладом нижче. Можливе використання ручного введення в програмах TR4W, AAtest та ін.

18.4. В заголовку звіту у форматі Cabrillo необхідно правильно вказати залікову підгрупу: CATEGORY: MULTI-OP ALL, MULTI-OP ALL YL, SINGLE-OP ALL, CHECKLOG.

18.5. В звіті обов'язково вказується позивний учасника, П.І.Б., рік народження, спортивне звання чи розряд, повна поштова адреса, а також, якщо є, особистий позивний (при участі у складі команди).

18.6. Група заліку вказується в титульному листі звіту. При відсутності помітки про групу заліку команда автоматично переводиться в групу A.

18.7. Час вказується в UTС (Всесвітній координований час).

18.8. Електронний звіт вважається прийнятим, якщо на протязі 2-х (двох) діб надійшло підтвердження на email.

18.9. У випадку не можливості надіслання електронного звіту, ГСК як вийняток, буде приймати звіти у паперовому форматі, які повинні складатися в типовій формі та містити титульний аркуш.

18.10. Звіт є одночасно заявою на участь у змаганнях.

18.11. Декларація: Взявши участь в будь-якій групі в змаганнях, Ви погоджуєтесь з тим, що:

1) Ви прочитали і вивчили вимоги даного Положення та погодилися їх дотримуватися;

2) Ви працювали з дотриманням усіх вимог Регламенту радіоаматорського зв'язку України;

3) Ваш звіт і UBN може бути офіційно представлений шляхом викладення в Інтернеті для перегляду іншими учасниками.

 

19. Адреса для відправки звітів

19.1. E-mail: ut0lwr@ukr.net

19.2. Звіти у паперовому форматі повинні відправлятися за адресою: Панченко Дмитро Миколайович, пр.Тракторобудівників б.150, кв.39, м.Харків, Україна, 61121.

 

20. Термін подання звіту

20.1. Звіти надсилаються на адресу суддівської колегії не пізніше 14 днів після закінчення змагань: до 20 березня 2019 року включно (по штемпелю).

20.2. Протягом терміну прийому дозволяється повторна подача звітів, при цьому до заліку приймається останній.

 

21. Визначення переможців

21.1. На змаганнях підводиться підсумок по кожній групі окремо.

21.2. Першість підводиться незалежно від кількості учасників у групі.

21.3. Переможець змагань з радіозв'язку визначається за найбільшою кількістю набраних очок. При рівній кількості очок у кількох учасників першість визначається за меншою кількістю проведених радіозв’язків.

 

22. Нагородження

22.1. Переможці змагань – команди та члени команд, оператори індивідуальних радіостанцій, які посіли І-ІІІ місця, нагороджуються дипломами (в електронному вигляді) відповідних ступенів суддівської колегії з зазначенням позивного радіостанції, зайнятого місця, прізвищ та імен членів команди, а також медалями та призами згідно із затвердженим кошторисом.

22.2. Команда переможець та її члени групи A, B і C нагороджуються кубками, якщо кількість учасників в групі не менше п'яти.

22.3. Всі учасники змагань нагороджуються свідоцтвами (в електронному вигляді) суддівської колегії з зазначенням позивного радіостанції, зайнятого місця, прізвищ та імен членів команди.

22.4. Додатково, при наявності спонсорів, призери та учасники змагань можуть бути нагороджені цінними призами.

22.5. Всі призові нагороди мають бути оприлюднені до початку проведення змагань не менш ніж за одну добу.

22.6. За персональним зверненням до ГСК,  можлива роздруківка диплому з наступним відправленням його за вказаною адресою.

 

23. Програмне забезпечення

23.1. Модуль для TR4W завантажуємо за посиланням: http://ur7qm.ucoz.ua/load/0-0-0-252-20

 

24. Домашня сторінка

24.1. Домашня сторінка «Товариства Друзів Радіо», на якій розміщені результати змагань, а також фотографії нагород і інша інформація: http://www.tdr.org.ua

 

25. Термін дії положення

25.1. Дійсне положення діє до прийняття нового.

 

26. Організаційні питання

26.1. За довідками звертатися:

- за телефоном: (0552) 32-45-52, 35-75-05 — Бала Олександр Володимирович, моб.+38-050-396-21-44.

- за телефоном: +38-066-734-92-83, +38-096-412-76-62 та +38-063-522-60-23 Тимченко Володимир Михайлович.

- E-mail: ut0lwr@ukr.net

- E-mail: ur6gwz@ukr.net

- E-mail: UR6LF.qrz@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

27. Звіт та титульний лист

Додаток №1

Належність радіостанції

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Позивний

Умовне позначення території

Категорія

Група

 

Звіт

учасника відкритих молодіжних заочних змагань

“Кубок ім. В.В.Русинова UT8LL”

 

" 06 " березня 2019 р.

 

Оператори

1

2

3

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По-батькові

 

 

 

Рік народження

 

 

 

Спортивне звання, розряд

 

 

 

Особистий позивний

 

 

 

 

Тренер: ___________________________________________________________________________

 

Адреса для відправки нагород: _____________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

 

Спортивні результати.

 

Заявлено радіозв’язків _________.

 

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався вимог Регламенту аматорського радіозв'язку, Правил і Положення про змагання.

 

 

 

 

 

 

 

28. Приклад складання звіту

Додаток №1

Належність радіостанції

РКОСУ

 

UR4ZYD

NI22

1

A

Позивний

Умовне позначення території

Категорія

Група

 

Звіт

учасника відкритих молодіжних заочних змагань

Кубок ім. В.В.Русинова UT8LL

" 06 " березня 2019 р.

Оператори

1

2

3

Прізвище

Ботвинченко

Жуков

-

Ім’я

Любов

Роман

-

По-батькові

Сергіївна

Дмитрович

-

Рік народження

1997

1999

-

Спортивне звання,розряд

1 разряд

б/р

-

Особистий позивний

-

-

-

 

Тренер: UY5TF

Адреса колективної радіостанції: ул. Очаківська, 107, с. Куцуруб, Очаківский р-н, Миколаївська обл. 57550,

Україна

E-mail: uz5zv@mail.ru

 

Спортивні результати

Заявлено радіозв’язків 4.

 

Свідчу, що в даних змаганнях повністю дотримувався (дотримувалися) вимог Регламенту аматорського радіозв'язку, Правил і Положення про змагання.

 

QSO: 7000 PH 2019-03-06 1348 UR4ZYD 001NI22 UR6GWH 050HE10

QSO: 7000 PH 2019-03-06 1349 UR4ZYD 002NI22 UR6GZL 072HE01

QSO: 7000 PH 2019-03-06 1350 UR4ZYD 003NI22 UR6GWZ 058HE22

QSO: 7000 PH 2019-03-06 1352 UR4ZYD 004NI22 UT7AXA 062SU01