ХЕРСОНСЬКИЙ  ЦЕНТР  ПОЗАШКІЛЬНОЇ  РОБОТИ

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РАДІОКЛУБ «СУПУТНИК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

радіоаматорського гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 Автори програми керівники гуртків Бала О.В. Дежкунова Л.О.,

 Ніколаєв І.В, Фоменко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Херсон

2011 рік
Пояснювальна записка

 

      Неможливо зупинити технічний прогрес, кожен день з’являється нова техніка. Ще декілька років тому багато людей не знало, що таке Інтернет, стільниковий зв’язок був дивиною. Людині вже неможливо уявити життя без різних електронних приладів, якими ми користуємось в повсякденному житті. Навіщо радіоаматорський зв'язок, якщо можна взяти до рук стільниковий телефон, зателефонувати до будь-якої країни, зовсім не замислюючись про те, як поширюються радіохвилі і як працює транзистор.

      11 вересня 2001 року жорстокий теракт в Нью-Йорку. В хмарочосах ВТЦ знаходились центри мобільного транкінгового та Інтернет зв’язку. Нью-Йорк майже паралізований.      Грудень 2004 року – Нікобарські та Андаманські острови. Землетрус та цунамі нанесли свій нищівний удар. Радіоаматори першими після удару терористів та стихії відновили роботу своїх радіостанцій.

      Оцінивши роботу радіоаматорів по забезпеченню аварійного зв’язку  міжнародна спільнота виділила додаткові частоти, розширивши аматорські діапазони, уряд Індії прийняв рішення про вивчення основ радіоаматорського зв’язку в програмі середньої школи. До регламенту радіозв’язку внесено доповнення, яке рекомендує урядам країн сприяти радіоаматорам в підготовці до роботи в радіоаматорській аварійній службі радіозв’язку.

      В регламенті радіозв’язку Міжнародної Спілки Електрозв’язку радіоаматорський рух розглядається: «Як служба радіозв’язку з метою самовдосконалення, взаємного зв’язку та технічних досліджень, здійснювана аматорами, тобто особами, які мають відповідний дозвіл та займаються радіотехнікою виключно з особистого інтересу без здобуття матеріального зиску».

      Заняття радіоаматорством мотивує отримання різноманітних знань, навичок та вмінь, має величезний фундамент, на якому можливо побудувати виховання творчої і гармонійної особистості. Залучення учнів до заняття в радіоаматорському гуртку є одним із шляхів задоволення особистісних потреб, стимулювання прагнення особистості розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань, допрофесійної підготовки, вирішення проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування здорового образу життя  та основних життєвих компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

      Програма розрахована на два рівня: основний рівень – перший та другий роки  навчання та вищий рівень – перший та другий роки навчання.

      На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: гуртка основного рівня – перший рік навчання – 216 (6 год на тиждень),  другий рік навчання – 324 (9 год на тиждень), гуртка вищого рівня – перший  рік навчання – 432 (12 год на тиждень), другий рік навчання – 432 (12 год на тиждень).

      Основною метою навчання у гуртку радіоаматорів є оволодіння базовими знаннями, основами дослідницької роботи та набуттям основних навичок в аматорському і професійному радіозв'язку, вивчення телеграфної азбуки, основами радіо-конструювання, а також застосуванню обчислювальної техніки в галузі радіозв'язку та комунікацій.

      Навчаючись у гуртку радіоаматорів, вихованці поглиблюють теоретичні знання з таких шкільних предметів як географія, фізика, математика, інформатика, українська, російська та англій­ська мови, креслення, основи електро- та радіотехніки. Заняття в гуртку сприяють формуванню початкових технічних і технологічних умінь і навичок у роботі з приладами, матеріалами та інструментами в обсязі, достатньому для самостійного макетування, конструювання та монтажу радіосхем електронних пристроїв, широкого використання елементної бази; оволодіння технікою ведення радіозв'язку телефоном і телеграфом, швидкісної радіотелеграфії, користувача персонального комп'ютера.

Програма гуртка радіоаматорів підготовлена з урахуванням сучасного рівня науково-технічного прогресу, відповідно до програм загальноосвітньої школи. Радіоаматорство має кілька основних напрямів діяльності: радіозв'язок на коротких та ультракоротких хвилях, швидкісний прийом і передача радіограм, спортивне радіопеленгування. Зміст програми спрямований на теоретичне навчання, роботу на радіостанції у короткохвильових й ульт­ракороткохвильових діапазонах, використання комп'ютерної техніки, учас­ть гуртківців у спортивних та інших культурно-масових заходах.

      У процесі пізнання та освоєння радіоаматорської справи учні набувають досвіду влас­ної творчої діяльності, розвивають конструкторські здібності, просторове та логічне мислення, слух, пам'ять, уяву, координацію рухів, фантазію. Робота з технічною літературою та з комп'ютерною технікою формує навич­ки інформаційної культури учнів. Працюючи в гуртку, учні проявляють творчу ініціативу, вчаться застосовувати отримані знання та вміння у різних ситуаціях, що розвиває стійкий інтерес до технічних професій. Актуальність радіоаматорства пояснюється ще й тим, що у жодному з ву­зів, крім військових, не можна отримати відповідну професійну підготовку.

Колективна робота підлітків у гуртку сприяє спілкуванню з однолітками, формуванню доброзичливості, товариських відносин, самостійності, наполегливості та працелюбства. У гуртку створюються умови для творчої самореалізації та духовного самовдосконалення, прояву кращих якостей особистості кожного школяра.

Цільовий компонент програми спрямований на реалізацію відповідних завдань загального розвитку особистості, теоретичного та практичного оволодіння основами творчої діяльності; створення умов для розвитку творчих здібностей.

Кількість учнів у гуртку радіоаматорів, враховуючи науково-дослідницький характер роботи, специфіку використання колективної радіостанції і вимоги техніки безпеки, повинна складати для основного та вищого рівня першого та другого років навчання 4-5 чоловік. До складу гуртка вищого рівня включаються учні, які приймають участь в обласних змаганнях та змаганнях більш високого рівня і засвоїли знання, отримали навички та вміння в гуртках основного рівня. Можливо включення в склад гуртка вищого рівня обдарованих та талановитих дітей, які не пройшли цикл занять в гуртках основного рівня, але показують високі результати.

Роботу радіоаматорського гуртка можливо організувати за класичним принципом чи по клубному принципу.

Клубна форма роботи є однією з найбільш ефективних і в той же час найбільш складних для реалізації керівником гуртків. Для того, щоб гурток міг працювати по клубному принципу, керівник гуртка повинен провести моніторинг вільного часу гуртківців. В залежності від можливості відвідування гуртка вихованцями та кількості сформованих груп встановити розклад роботи клубу. Клубна форма дозволяє дитині відвідувати гурток у вільний та зручний час і позбавляє стресу від того, що він спізнюється або не може прийти на заняття. У дітей підсилюється мотивація до отримання знань, коли вони працюють поряд з більш досвідченими гуртківцями. Підсилити ефективність отримання знань можливо використовуючи дистанційні форми роботи за допомогою Інтернету та аматорського радіозв’язку (досвідчені гуртківці можуть здати екзамен і отримати дозвіл на експлуатацію індивідуальної радіостанції). Головним критерієм успішної роботи гуртка є засвоєння відповідних знань, вмінь та навичок гуртківцями. В теплу пору року частину занять слід проводити з виїздом на природу. У літній  та канікулярний час слід проводити  роботу з вихованцями в різних організаційних формах: змагання, екскурсії, збори, конкурси, експедиції, а також можливо проводити змістовний відпочинок та оздоровлення,  організовувати профільні табори, зміни, навчально-тренувальні збори, та інше.

Курс навчання основного рівня будується на основі необхідних базових знань, потрібних для радіоаматорської роботи, серії практичних занять для закріплен­ня та поглиблення отриманих знань і виявлення додаткових питань, повторення теорії паралельно з практикою в індивідуальних варіантах. Отримання вміння основ проведення дослідницької, експериментальної роботи.

Курс навчання вищого рівня будується на вдосконаленні майстерності, поглибленні отриманих знань, підготовці до участі в змаганнях, роботі Малої академії наук України, проведенні дослідницької, експериментальної роботи, участі в конкурсах та змаганнях.

Практичні заняття включають роботу гуртківців в ефірі, самостійне тренування з прийому та передачі радіограм, розробку, монтаж, перевір­ку та налагодження схем радіоелектронних пристроїв, які розробляються чи виготовляються гуртківцями у лабораторії приймально-передавальних пристроїв.

Клубна форма роботи дозволяє, поки один чи декілька учнів працюють в ефірі, іншим – займатись конструюванням, вивченням чи складанням радіосхем електронних пристроїв, підвищенням швидкості прийому та передачі радіограм і т.д. Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, конкурсів та змагань.

      Організовуючи навчальну діяльність учнів, керівник гуртків повинен реалізувати індивідуальний підхід до учнів, враховуючи їхні психологіч­ні особливості, застосовувати різноманітні методи, що активізують пізна­вальну діяльність учнів, сприяти самостійності у здобутті знань та вироб­ленні практичних умінь і навичок. Систематично проводити доступні експерименти та демонструвати відповідні прийоми і способи роботи з радіоапаратурою, використовуючи технічні засоби.

      Наприкінці навчального року проводяться підсумкові заняття, на яких визначаються навчальні досягнення учнів, аналізуються успіхи та причини невдач, виробляються рекомендації з удосконалення роботи та перспектив подальшої діяльності гуртківців. Результати роботи гуртка підбиваються щороку за результатами застосування отриманих знань при практичній роботі на радіостанції, участі в змаганнях різного рівня.

      Програмою передбачені основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.

      До програми додається бібліографія на допомогу керівнику гуртка та учням. При підготовці до занять керівники гуртків можуть користу­ватись окремими статтями, розміщеними у різних номерах журналів «Радіоаматор», «Радиохобби», «Радио» та інших радіоаматорських виданнях.

      Програма гуртка може використовуватись під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

      Програма є орієнтовною. Керівник гуртка відповідно до своєї кваліфікації та матеріальної бази самостійно може вносити зміни й доповнення, визначати порядок, зміст і кількість годин на вивчення навчальних тем, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів та ступеню підготовки вихованців.

 

 


Основний рівень, перший рік навчання

 

 Навчально-тематичний план

 

 

 

 

Назва теми

 

Кількість годин

всього

теоретичні

заняття

практичні

заняття

індивідуальні заняття

1.

Вступне заняття

3

3

-

-

2.

Техніка безпеки

3

3

-

-

3.

Вивчення телеграфної  азбуки

39

9

12

18

4.

Радіоаматорські коди

6

3

3

-

5.

Загальні відомості про короткохвильове радіоаматорство

6

3

3

-

6.

Класифікація аматорських радіостанцій

6

3

3

-

7.

Спостереження за роботою аматорських радіостанцій

18

9

3

6

8.

Короткохвильова апаратура

6

3

3

-

9.

Робота на радіостанції

81

9

18

54

10.

Радіопеленгування

39

3

36

-

11.

Комп’ютер та радіоаматорство 

9

3

6

-

Всього

216

51

87

78

 

 

Зміст програми.

Тема 1

ВСТУПНЕ ЗАHЯТТЯ (3год)

Мета i завдання радіоспортивного гуртка на навчальний рік. Правила внутрішнього розпорядку, права та обов'язки гуртківців.

 

Тема 2

ТЕХHIКА БЕЗПЕКИ (3год)

Загальні правила техніки безпеки. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням. Заходи, що вживаються з метою запобігання небезпеки. Небезпека ураження електричним струмом  та надання першої допомоги потерпілим. Виклик медичного персоналу. Техніка безпеки під час роботи на радіостанції. Заходи безпеки на заняттях та змаганнях.

Практичні заняття: Надання першої допомоги при ураженні електрострумом. Вивчення захисних і запобіжних пристроїв.


Тема 3

 

ВИВЧЕННЯ ТЕЛЕГРАФНОЇ АЗБУКИ (39 годин)

Загальні відомості. Розповідь про досвід роботи кращих радіолюбителів. Обладнання, яке використовують для навчання та вдосконалення прийому та передачі азбуки Морзе. Посадка на робочому місці. Ознайомлення з принципами будови та мелодіями телеграфних знаків. Положення рук та корпуса при прийомі й передачі радіограм. Ознайомлення з призначенням та будовою телеграфного ключа та головних телефонів.

   Практичні заняття: Вивчення знаків телеграфної азбуки на прийом. Прийом смислового тексту. Порядок запису знаків у радіограмі. Відпрацювання передачі на механічному ключі. Прийом та передача буквених та цифрових радіограм з початковою швидкістю. Робота з комп’ютерними програмами по вивченню азбуки Морзе.

 

Тема 4

РАДІОАМАТОРСЬКІ КОДИ (6год)

Необхідність та походження радіоаматорських кодів. Найбільш поширені коди.

Q коди.

Практичні заняття: Вивчення кодових фраз BAND, BOX, DX, GMT, MSK, OK, RST, SK, TEST, QRZ, QRM, QRN, QRT, QSB, QSO, QSL, QSY, QTH, QRX, QRP, 73, 88 та інших найбільш вживаних при проведенні радіозв’язку телефоном.

 

Тема 5

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОРОТКОХВИЛЬОВЕ  РАДIОАМАТОРСТВО (6год)

Загальні поняття про позивні сигнали радіоаматорських станцій. Радіоаматорська карта світу. Види модуляції. Радіолюбительські діапазони. QSL картка. Облік часу проведення зв'язку.

Практичні заняття: Робота з короткохвильовим приймачем. Настроювання приймача на сигнали радіоаматорських станцій. Правила заповнення QSL картки, апаратного журналу.

 

Тема 6

КЛАСИФIКАЦIЯ АМАТОРСЬКИХ РАДIОСТАHЦIЙ  (6год)

Категорії радіоаматорських радіостанцій. Індивідуальні та колективні аматорські радіостанції. Позивні сигнали індивідуальних та колективних радіостанцій України. Позивні сигнали індивідуальних радіостанцій першої категорії, спеціальні позивні сигнали.

Практичні заняття: Запис позивних радіостанцій з ефіру. Визначення за позивним сигналом індивідуальних та колективних радіостанцій.


Тема 7

СПОСТЕРЕЖЕHHЯ ЗА РОБОТОЮ АМАТОРСЬКИХ РАДIОСТАHЦIЙ (18год)

Радіоаматор-спостерігач. Робота з радіоприймачем. Способи спостереження за роботою аматорських радіостанцій. Пошук потрібних кореспондентів. Особливості  спостереження віддалених станцій та рідкісних кореспондентів.

Практичні заняття: Робота з радіоприймачем: зміна діапазону, використання атенюаторів, фільтрів та регулювання підсилення низької та високих частот. Спостереження за роботою аматорських радіостанцій. Систематизація результатів спостереження за роботою аматорських радіостанцій.

 

Тема 8

КОРОТКОХВИЛЬОВА ТА УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВА АПАРАТУРА  (6год)

Короткохвильові радіоприймачі та передавачі. Загальні знання про принципи роботи та будову. Апаратура для роботи в польових умовах.

Практичні заняття: Знайомство з апаратурою. Призначення ручок управління приймально-передавальної апаратури. Розгортання та настроювання переносної апаратури для роботи в очних змаганнях.

 

Тема 9

РОБОТА HА РАДIОСТАHЦІЇ (81год)

Зразок телефонного зв'язку. Правила заповнення апаратного журналу. Система RST і RS(M). Дозволена потужність та використання радіоаматорських діапазонів радіостанціями різних категорій. Знайомство з регламентом аматорського радіозв’язку України, правила зв'язку на коротких хвилях. Порушення правил зв'язку i відповідальність за них.

Практичні заняття: Вивчення фонетичного алфавіту. Відпрацювання телефонного зв’язку в умовах класу. Формування навичок проведення зв’язку телефоном на малопотужних радіостанціях. Робота на радіостанції. Підготовка до роботи в КХ змаганнях.

 

Тема 10

РАДIОПЕЛЕHГУВАННЯ (39год)

Спортивна апаратура для тренувань i змагань. Зовнішній вигляд і призначення ручок управління приймача. Методика пошуку “лис”. Діапазони частот, що використовують для проведення змагань.  Проведення змагань з радіопеленгування. Загальні відомості про орієнтування на місцевості.

Практичні заняття: Підготовка приймача до роботи. “Сліпий” пошук. Відпрацювання навичок пеленгування за «мінімумом» та «максимумом». Пеленгування безперервно працюючих передавачів. Тренування на місцевості, пошук передавачів в діапазоні 3,5МГц та 144МГц.


Тема 11

КОМП’ЮТЕР ТА РАДІОАМАТОРСТВО  (9год)

Історія розвитку обчислювальної техніки, комп’ютери в сучасному житті людини. Будова та призначення основних елементів ПК. Допоміжні пристрої ПК. Знайомство з операційною системою Microsoft Windows. Вивчення та робота з текстовим редактором Word. Вивчення програми для ведення апаратного журналу.

Практичні заняття: Використання комп’ютера у радіоаматорстві. Робота з текстовими документами в редакторі Word. Робота з програмами для ведення апаратного журналу та програмами по вивченню азбуки Морзе.

 

 

 

Основні вміння та навички.

Гуртківці повинні вміти :

- безпомилково приймати і передавати знаки азбуки Морзе з початковою швидкістю;

-         працювати на радіостанції телефоном;

-         виконувати програму змагань з радіопеленгації;

-         працювати з операційною системою Windows, з текстовим редактором Word;

-         працювати з  радіоаматорськими комп’ютерними  програмами – по вивченню телеграфної азбуки, апаратний журнал, емуляторами test.

 

Гуртківці повинні знати :

-         правила техніки безпеки при роботі на радіостанції;

-         правила ведення радіозв’язку;

-         етику радіоаматора;

-     радіоаматорські коди, що використовуються при роботі на радіостанції телефоном.


Основний рівень, другий рік навчання

 

Навчально-тематичний план

 

 

Назва теми

 

Кількість годин

 

 

всього

теоретичні занятті

практичні заняття

індивідуальні заняття

1.

Вступне заняття

3

3

-

-

2.

Техніка безпеки

3

3

-

-

3.

Підвищення швидкості прийому та передачі телеграфної азбуки.

48

3

6

39

4.

Радіоаматорські коди

9

3

6

-

5.

Короткохвильове радіоаматорство

39

3

6

30

6.

Поширення радіохвиль

9

3

6

-

7.

Короткохвильова апаратура

30

6

6

18

8.

Робота на радіостанції 

78

6

12

60

9.

Радіопеленгування

39

3

36

-

10.

Англійська мова для роботи на  радіостанції

30

9

9

12

11.

Інформаційні технології

12

3

9

-

12.

Змагання радіоаматорів

24

3

21

-

Всього

324

48

117

159

 

 

       Зміст програми.

 

      Тема 1

      ВСТУПНЕ ЗАHЯТТЯ (3год)

Мета i завдання радіоспортивного гуртка на другий навчальний рік. Правила внутрішнього розпорядку, права та обов'язки гуртківців.

 

      Тема 2

 ТЕХHIКА БЕЗПЕКИ (3год)

Загальні правила техніки безпеки. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням. Заходи, що вживаються з метою запобігання небезпеки. Небезпека ураження електричним струмом та надання першої допомоги потерпілим. Виклик медичного персоналу. Техніка безпеки під час роботи на радіостанції. Заходи безпеки на заняттях та змаганнях.

Практичні заняття: Надання першої допомоги при ураженні електрострумом. Застосування захисних і запобіжних пристроїв.


Тема 3

ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ПРИЙОМУ ТА ПЕРЕДАЧІ ТЕЛЕГРАФНОЇ АЗБУКИ. (48год)

      Нарощування швидкості прийому телеграфної азбуки.

      Практичні заняття: Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 25-30 знаків за хвилину. Нарощування швидкості передачі на механічному ключі. Нарощування швидкості передачі на електронному ключі. 

 

      Тема 4

 РАДІОАМАТОРСЬКІ КОДИ (9год)

      Знання радіоаматорського коду – основа оперативної роботи в ефірі. Найбільш поширені кодові сполучення. Q коди.

      Практичні заняття: Вивчення кодових фраз. Формування навичок прийому та передачі кодових фраз при роботі на радіостанції.

 

      Тема 5

 КОРОТКОХВИЛЬОВЕ РАДIОАМАТОРСТВО (39год)

Радіоаматорські дипломи. Етика короткохвильовика. Радіоаматорська аварійна служба. Радіоаматорські організації України. Радіоаматорські pетpанслятоpи. Перспективи розвитку радіоаматорства.

      Практичні заняття: Експериментальна робота з апаратурою, проведення зв'язку. Участь у роботі "Круглих столів". Робота через репітер. Систематизація результатів експериментальної роботи.

 

      Тема 6

 ПОШИРЕHHЯ РАДIОХВИЛЬ (9год)

      Електромагнітні коливання. Частота, період, довжина хвилі, швидкість поширення. Просторове та поверхневе поширення радіохвиль. Зони відсутності приймання. Федінги. Добові i сезонні зміни поширення радіохвиль. Сонячна активність та зв'язок з поширенням радіохвиль. Максимально застосовна частота для здійснення радіозв’язку.

      Практичні заняття: Спостереження віддалених радіостанцій в різний час доби та пору року. Знайомство з призначенням автоматичних регулювань підсилення сигналу та користування ними.

 

      Тема 7

 КОРОТКОХВИЛЬОВА ТА УЛЬТРАКОРОТКОХВИЛЬОВА АПАРАТУРА  (30год)

      Короткохвильові радіоприймачі. Поняття про  діапазони,  чутливість,  селективність  приймача,  коефіцієнт  шуму.  Передавачі коротких хвиль та їх параметри.  Трансівери.  Підсилювачі  потужності КХ.   Апаратура  для  роботи  в польових умовах. Апаратура ультракоротких  хвиль. Антени КХ та УКХ, антенні підсилювачі та підсилювачі потужності. Допоміжне обладнання.  Електроживлення  апаратури.  Апаратура  для  роботи  в польових умовах.

      Практичні заняття: Робота на радіостанції з погляду використання можливостей апаратури. Підготовка апаратури до роботи в польових умовах. Розгортання та настроювання переносної апаратури для роботи в очних змаганнях. Короткохвильові радіоприймачі та передавачі. Трансівери коротко- та ультракороткохвильові.

 

Тема 8

РОБОТА HА РАДIОСТАHЦІЇ (78год)

      Очні та заочні змагання з радіозв’язку на КХ та УКХ. Регламент аматорського радіозв’язку України, правила проведення зв'язку на коротких хвилях. Робота на радіостанції в радіоаматорських змаганнях. Використання радіоаматорського зв'язку в аварійних ситуаціях.

Практичні заняття: Підготовка до роботи в телефонних КХ  змаганнях. Вивчення окремих положень Регламенту аматорського радіозв’язку України. Робота на радіостанції.

 

      Тема 9

 РАДІОПЕЛЕНГУВАННЯ (39год)

      Вибір правильного варіанту пошуку. Особливості пеленгування на діапазоні 144МГц. Орієнтування на місцевості. Вивчення топографічних знаків. Самостійне виявлення та усунення простих несправностей пеленгатора. Змагання з радіопеленгування.

      Практичні заняття: Пеленгування передавачів, працюючих в циклі. Тренування на місцевості, пошук передавачів в діапазоні 3,5МГц та 144МГц. Пошук передавачів з використанням мапи i компаса. Орієнтування на місцевості.

      Тема 10

  АHГЛIЙСЬКА МОВА ДЛЯ РОБОТИ HА РАДIОСТАHЦIЇ (30год)

      Англійська мова в радіоаматорському зв’язку. Цифри i числа. Порядкові числівники. Роки, час, RS оцінка сигналу. Типовий зв’язок.

      Практичні заняття: Вивчення фонетичного алфавіту. Вимова окремих звуків та фраз. Спостереження за роботою англомовних радіостанцій. Запис позивних, імен операторів, місця знаходження радіостанцій. Поповнення словарного запасу. Відпрацювання зв’язку в умовах класу.

 

      Тема 11

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (12ГОД)

Вивчення та практична робота з програмами пакету MS Office MS Excel, MS Word. Використання комп’ютерної техніки у pадiоаматорському зв’язку. Основи знань про Internet-технології.

      Практичні заняття: Використання комп’ютера при оформленні звітів змагань. Складання електронних таблиць Excel. Редагування та оформлення документів в редакторі Word.

      Тема 12

 ЗМАГАHHЯ РАДIОАМАТОРIВ (24год)

      Підготовка спортсменів до змагань. Правила i положення про змагання.  Правила оформлення звіту про участь у змаганнях. Суддівство змагань. Спортивні звання і розряди, умови їх виконання.

      Практичні заняття: Тренування у КХ та УКХ тестах. Участь в КХ та УКХ змаганнях. Оформлення звіту про участь у змаганнях. Вивчення норм та вимог ЄСКУ.

Основні вміння та навички.

 

Гуртківці повинні вміти :

-      безпомилково приймати і передавати знаки азбуки Морзе не менше 25-30 знаків за хвилину;

-          працювати на радіостанції телефоном;

-          виконувати програму змагань з радіопеленгації;

-          працювати в змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях;

-          вести типовий зв’язок англійською мовою;

-          оформити звіт змагань за допомогою ПК;

-          працювати з програмами Excel, Word

Гуртківці повинні знати :

-      радіоаматорські коди;

-      загальну будову апаратури радіозв’язку;

-          правила ведення радіозв’язку;

-          запас слів, необхідний для проведення типового радіозв’язку англійською мовою.

 


Вищий рівень, перший рік навчання

 

Навчально-тематичний план

 

Назва теми

 

Кількість годин

всього

теоретичні

заняття

практичні

заняття

індивідуальні заняття

1.

Вступне заняття

3

3

-

-

2.

Техніка безпеки

3

3

-

-

3.

Вдосконалення прийому та передачі азбуки Морзе

63

6

6

51

4.

Короткохвильове радіоаматорство

42

3

6

33

5.

Поширення радіохвиль

30

3

6

21

6.

Короткохвильова апаратура

45

6

9

30

7.

Робота на радіостанції

90

9

12

69

8.

Радіопеленгування

60

6

54

-

9.

Англійська мова для роботи на  радіостанції

45

6

12

27

10.

Інформаційні технології

21

6

15

-

11.

Змагання радіоаматорів

30

3

27

-

Всього

432

54

147

231

 

Зміст програми.

 

Тема 1

 ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (3год)

Мета i завдання радіоаматорського гуртка. Правила внутрішнього розпорядку, права i обов'язки гуртківців.

 

Тема 2

 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ (3год)

Загальні правила техніки безпеки. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням. Заходи, що вживаються з метою запобігання небезпеки. Небезпека ураження електричним  струмом та надання першої допомоги потерпілим. Виклик медичного персоналу. Техніка безпеки під час роботи на радіостанції. Заходи безпеки на заняттях та змаганнях.

Практичні заняття: Надання першої допомоги при ураженні електрострумом. Застосування захисних і запобіжних пристроїв.

 

Тема 3

 ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМУ ТА ПЕРЕДАЧІ АЗБУКИ МОРЗЕ (63год)

      Нарощування швидкості прийому телеграфної азбуки. Використання радіозавад при нарощуванні швидкості прийому.

      Практичні заняття: Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 40-50 знаків за хвилину. Нарощування швидкості передачі на механічному ключі. Нарощування швидкості передачі на електронному ключі. Підготовка до виконання розрядних нормативів зі швидкісної телеграфії.

 

Тема 4

 КОРОТКОХВИЛЬОВЕ РАДІОАМАТОРСТВО (42год)

      Радіоаматорство за кордоном. Міжнародні радіоаматорські організації. Міжнародний радіоаматорський союз першого регіону (IARU). Чемпіонати IARU. "Круглі столи" радіоаматорів. Радіоекспедиції.

      Практичні заняття: Експериментальна робота на радіостанції.

 

Тема 5

 ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ (30год)

      Знання особливостей поширення радіохвиль – важлива умова успішної роботи з DX. Далекі і наддалекі поширення коротких хвиль. Поверхневе, іоносферне і тропосферне поширення радіохвиль.

      Практичні заняття виконуються під час роботи на радіостанції.

 

Тема 6

 КОРОТКОХВИЛЬОВА АПАРАТУРА (45год)

Короткохвильові радіоприймачі. Трансівери.  Підсилювачі  потужності КХ. Антени. Антени спрямованої дії.  Апаратура  для  роботи  в польових умовах. Апаратура ультракоротких  хвиль.  Антенні підсилювачі та підсилювачі потужності УКХ. 

      Практичні заняття виконуються під час роботи на радіостанції.

 

Тема 7

 РОБОТА НА РАДІОСТАНЦІЇ (90год)

      Зразок телеграфного зв'язку. Зразок DX QSO. Розповідь про рідкісні в ефірі країни і території світу. Найбільш придатні діапазони для пошуку роботи рідкісних станцій Вивчення префіксів DX-станцій за радіоаматорською картою світу. DX-ділянки короткохвильових діапазонів. Вибір часу для роботи з  DX. Різниця в частотних планах діапазонів в різних країнах.

      Практичні заняття: Відпрацювання телеграфного зв'язку в умовах класу. Формування навичок проведення зв’язку телеграфом на малопотужних радіостанціях. Робота на радіостанції телефоном та телеграфом. Спостереження за роботою DX-станцій.   Підготовка до роботи телефонних та телеграфних КХ змаганнях. Підготовка до виконання розрядних нормативів з радіозв’язку на КХ та УКХ.

 

Тема 8

 РАДІОПЕЛЕНГУВАННЯ (60год)

      Стратегія вибору правильного варіанту пошуку. Поляризація радіохвиль. Поляризація антен. Робота з антенами пеленгатора. Діаграма направленості приймачів. Особливості пошуку поблизу ліній електропередач. Змагання з радіопеленгування.

      Практичні заняття: Пошук передавачів з використанням мапи i компаса. Визначення поляризації сигналу. Пеленгування при наявності завад та перешкод. Тренування на місцевості, пошук на діапазонах 3,5МГц та 144МГц. Підготовка до виконання розрядних нормативів з радіопеленгування.

Тема 9

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ РОБОТИ НА  РАДІОСТАНЦІЇ (45год)

Англійська мова в радіоаматорському зв’язку. Фрази, репліки і прохання, які використовують у радіозв’язку. Терміни та скорочення. Робота з DX.

Практичні заняття: Розучування вимови окремих фраз, сполучень. Відпрацювання вимови найбільш вживаних фраз при проведенні радіозв’язку. Відпрацювання QSO англійською мовою. Поповнення словарного запасу. Робота на радіостанції з англомовними кореспондентами..

 

Тема 10

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (21год)

Пакетний зв’язок та використання Інтернету в радіоаматорській діяльності. Обладнання та програмне забезпечення для роботи цифровими видами зв'язку: RTTY, PSK31, MFSK, SSTV. Електронна пошта.

      Практичні заняття: Проведення комп'ютерного зв'язку: PSK31, MFSK, RTTY. Робота в Internet. Оформлення звітів змагань та відправка електронною поштою. Інсталяція програм.

 

Тема 11

 ЗМАГАННЯ РАДІОАМАТОРІВ (30год)

      Вивчення норм і вимог ЄСКУ. Спортивні звання і розряди, умови їх виконання. Підготовка спортсменів і апаратури для участі в змаганнях. Правила оформлення звіту про участь в змаганнях короткохвильовиків. Основні правила суддівства змагань.

      Практичні заняття: Тренування та участь у КХ та УКХ тестах. Виконання розрядних норм в змаганнях. Перевірка звітів змагань.

 

 

 

Основні вміння та навички.

 

Гуртківці повинні вміти :

-         безпомилково приймати і передавати знаки азбуки Морзе не менше 40-50 знаків за хвилину;

-         працювати на радіостанції телефоном та телеграфом;

-         виконувати програму змагань з радіопеленгації;

-         працювати в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях;

-         вести зв’язок англійською мовою;

-         проводити комп'ютерний зв'язок PSK31, MFSK, RTTY.

Гуртківці повинні знати :

-         радіоаматорські коди;

-         загальну будову апаратури радіозв’язку;

-         правила ведення радіозв’язку;

-         запас слів, необхідний для вільного проведення радіозв’язку англійською мовою.


Вищий рівень, другий та наступні роки навчання

 

Навчально-тематичний план

 

Назва теми

Кількість годин

всього

теоретичні

заняття

практичні

заняття

індивідуальні заняття

1.

Вступне заняття

3

3

-

-

2.

Техніка безпеки

3

3

-

-

3.

Вдосконалення прийому та передачі азбуки Морзе

63

6

6

51

4.

Короткохвильове радіоаматорство

42

3

6

33

5.

Поширення радіохвиль

30

3

6

21

6.

Короткохвильова апаратура

45

6

-

39

7.

Робота на радіостанції

90

9

-

81

8.

Радіопеленгування

60

6

54

-

9.

Англійська мова для роботи на  радіостанції

45

6

9

30

10.

Інформаційні технології

21

6

15

-

11.

Змагання радіоаматорів

30

3

27

-

Всього

432

54

123

255

 

 

Зміст програми

 

Тема 1

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (3год)

      Мета i завдання радіоаматорського гуртка. Правила внутрішнього розпорядку, права i обов'язки гуртківців.

 

Тема 2

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ (3год)

Загальні правила техніки безпеки. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням. Заходи, що вживаються з метою запобігання небезпеки. Небезпека ураження електричним  струмом та надання першої допомоги потерпілим. Виклик медичного персоналу. Техніка безпеки під час роботи на радіостанції. Заходи безпеки на заняттях та змаганнях.

Практичні заняття: Надання першої допомоги при ураженні електрострумом. Застосування захисних і запобіжних пристроїв.

 

Тема 3

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙОМУ ТА ПЕРЕДАЧІ АЗБУКИ МОРЗЕ (63год)

      Нарощування швидкості прийому телеграфної азбуки. Використання радіозавад при нарощуванні швидкості прийому.

      Практичні заняття: Прийом буквених та цифрових радіограм зі швидкістю 60 та більше знаків за хвилину. Відпрацювання майстерності передачі. Підготовка до виконання розрядних нормативів зі швидкісної телеграфії.


Тема 4

 

КОРОТКОХВИЛЬОВЕ РАДІОАМАТОРСТВО (42год)

      Радіоаматорські експедиції. Використання аматорського радіозв’язку  в аварійних ситуаціях. Дослідницька робота аматорських радіостанції.

      Практичні заняття виконуються під час роботи на радіостанції.

 

Тема 5

 

ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ (30год)

      Наддалекі QSO. Оптимальні напрямки і періоди. Роль положення термінатора в успішному проведенні DX QSO. Прогноз проходження радіохвиль. Число Вольфа. Місячні таблиці прогнозу проходження радіохвиль. Магнітні збурення і магнітні бурі, їх вплив на стійкість радіозв’язку. Знайомство зі спеціалізованою літературою.

      Практичні заняття виконуються під час роботи на радіостанції.

 

Тема 6

 

КОРОТКОХВИЛЬОВА АПАРАТУРА (45год)

      Будова та принципи роботи КХ апаратури. Окремі елементи апаратури. Вимірювальні прилади для ремонту та налагодження апаратури.

      Практичні заняття виконуються під час роботи на радіостанції.

 

Тема 7

РОБОТА НА РАДІОСТАНЦІЇ (90год)

      Робота з DX-кореспондентами. DX QSO і форми зв’язку з рідкісними станціями. QSL-менеджери. Способи виклику DX-станцій. Обґрунтування спрямованого виклику і виклику CQ DX. Фрази UP і DWN і причини, які змушують рідкісну станцію застосовувати їх.

      Практичні заняття: Робота на радіостанції. Підготовка до участі у змаганнях.

 

Тема 8

 

РАДІОПЕЛЕНГУВАННЯ (60год)

      Переопромінення та його вплив на показники точного пеленгування. Пеленгування в зоні «радіо тіні».

      Практичні заняття: Тренування на місцевості, пошук на діапазонах 3,5МГц та 144МГц. Підготовка до виконання розрядних нормативів з радіопеленгування.

 

Тема 9

АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ РОБОТИ НА РАДІОСТАНЦІЇ (45год)

      Розширення тематики QSO англійською мовою: ведення діалогів за окремими темами (погода, апаратура, хобі, професія, сім’я і т.д.). Етимологія кодів.

      Практичні заняття: Відпрацювання QSO англійською з DX кореспондентами. Поповнення словарного запасу. Самостійна робота в ефірі англійською мовою. Участь в міжнародних змаганнях та робота з DX-експедиціями.


Тема 10

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (21год)

Інсталяція програм. Установка та налагодження роботи операційної системи. Самостійне усунення деяких проблем при роботі ПК. Поняття про DX-кластери.

      Практичні заняття: Інсталяція програм. Робота в Internet. Проведення комп'ютерного зв'язку: PSK31, MFSK, RTTY. Робота з програмою Echolink.

 

Тема 11

 

ЗМАГАННЯ РАДІОАМАТОРІВ (30год)

      Підготовка спортсменів і апаратури для участі в змаганнях.

      Практичні заняття: Тренування та участь у КХ та УКХ тестах. Виконання розрядних норм в змаганнях. Перевірка звітів змагань.

 

 

 

Основні вміння та навички.

 

Гуртківці повинні вміти :

-         безпомилково приймати і передавати знаки азбуки Морзе більш 60 знаків за хвилину;

-         працювати на радіостанції телефоном та телеграфом;

-         виконувати програму змагань з радіопеленгації;

-         працювати в змаганнях з радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях;

-         вести зв’язок англійською мовою;

-         працювати з програмою Echolink;

-         проводити комп'ютерний зв'язок PSK31, MFSK, RTTY.

Гуртківці повинні знати :

-         радіоаматорські коди;

-         загальну будову апаратури радіозв’язку;

-         правила ведення радіозв’язку;

-          запас слів, необхідний для вільного проведення радіозв’язку англійською мовою.

 


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РАДІОАМАТОРСЬКОГО ГУРТКА

 

Основне обладнання

          Кількість, шт.

Місця для роботи в ефірі                       

Робочі місця для спостерігачів               

Трансівери на аматорські діапазони

Підсилювач потужності                          

Комп'ютери

Годинник електронний                          

 Ключі телеграфні електронні

Антени 

Кабель коаксіальний (РК-50. РК-75 та iн.)

Редуктор для обертання антени

Щогли для встановлення антен

КСХ-метри

Заземлення

Комутатор антен

Мікрофони (гарнітури)

Радіоприймачі КХ та УКХ діапазонів

Малопотужні радіостанції

Пеленгатори 3,5 мГц

Пеленгатори 144 мГц

Передавачі («Лисиці»)

1

4

3

1

3

5

5

на кожний діапазон

250м

1

Залежно від конструкцій антен

1

1

1

5

4

5

5

5

6

Контрольно-вимірювальні прилади

Кількість, шт.

Генератор сигналів високочастотний

Генератор сигналів низькочастотний

Частотомір електронно-лічильний

Осцилограф

Вимірювач частотних характеристик

Вольтметр високочастотний

Мілівольтметр

Тестер

Джерела живлення постійного струму (0-30В)

Інструменти для обробки металу та деревини

 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1 комплект

Документація колективної радіостанції

Кількість, шт.

Регламент аматорського радіозв’язку України

Дозвіл на експлуатацію радіостанції

1

1

 


Список використаних джерел

 

1. Анисимова А. На короткой волне. — М.: Воен. изд-во, 1983.

2. Аслезнов С. Дальние страны выходят на связь. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1981.

3. Баранов А. Юный радиоспортсмен. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1985.

4. Бензарь В., Леденев В. Вокруг Земли на радиоволне. — Минск.: Полымя, 1986.

5. Беньковский 3., Липинский 3. Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. — М.: Радио и связь, 1984.

6. Бунин С., Яйленко Л. Антенны. — М.: Энергия. 1979.

7. Бунин С., Яиленко Л. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. - К.: Техника, 1984.

8. Дроздов В. Любительские КВ-трансиверы. — М.: Радио и связь, 1988.

9. Закон про позашкільну освіту, від 22.06.2000  № 1841-ІІІ

10. Заморока А.Н. Основы любительской радиосвязи: Справочное пособие  для начинающих коротковолновиков. – 2-е изд., перераб. и доп. Харьков: ЧП Яковлева, 2003. – 168 с.

11. Казанский Й., Поляков В. Азбука коротких волн. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1978.

12. Лабскир Г. Книга юного радиста. — К.: Рад. шк., 1981.

13. Лаповок Я. Я строю КВ-радиостанцию. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР. 1983.

14. Програми з позашкільної освіти: Науково-технічний напрям /Биковська О.В.,     Лихота С.О. та ін. – К.: Грамота, 2007. – Вип. 1. – 360с.

15. Романов А. Детские клубы-центры внешкольной и внеклассной вос­питательной работы. — К.: Рад. шк., 1982,

16. Ротхаммель К. Антенны. — М.: Энергия, 1979.

17.  Степанов Б. Справочник коротковолновика. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1986.

18. Степанов Б., Лаповок Я; Лялин Г. Любительская радиосвязь на KB. — М.: Радио и связь, 1991.

19. Теоретико-методичні основи  виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. Кол. авт. К.:2006.- с.144

20. Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України 22.07.2008р. №676)

21. Інтернет-сайти:

- сайт дитячих та молодіжних радіостанцій http://ur6gwz.at.ua/

- український радіопортал http://www.uarl.com.ua/

- сервер радиолюбителей России http://www.qrz.ru/

- технический портал радиолюбителей России http://www.cqham.ru/

- журнал радиолюбителей Донецкой области http://radon.doolru.org.ua/

- офіційний сайт американської радіорелейної Ліги http://www.arrl.org/

 

Будь яке використання та посилання на матеріали програми без дозволу авторів заборонено.

 

© 2011  Радіоклуб «Супутник» Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської Ради