Рейтинг

молодіжних колективних радіостанцій

аматорської служби радіозв’язку України

(Радіомарафон 2018)

№ з/п

Позивний

Місце у змаганнях

Набрані

очки

Місце

у рейтингу

Міні-тест

(10 січня)

На кубок

УДЦПО

(21 березня)

Міні-тест

(14 листопада)

 1.  

UX6FZZ

1

5

2

8

1

 1.  

UR4PWC

2

4

4

10

2

 1.  

UR4EYN

4

6

1

11

3

 1.  

UR6GZL

7

2

5

14

4

 1.  

UR4RWW

6

3

6

15

5-6

 1.  

UR4SXA

3

9

3

15

5-6

 1.  

UT0AZA

8

1

7

16

7

 1.  

UR4CXI

11

7

9

27

8

 1.  

UR0HWZ

12

8

8

28

9

 1.  

UR4NXA

5

10

15

30

10

 1.  

UR6GWZ

9

12

11

32

11

 1.  

US4EWY

16

15

10

41

12

 1.  

UR4PWJ

15

17

12

44

13

 1.  

UR6GXU

21

16

16

53

14

 1.  

UR4KWX

14

23

18

55

15

 1.  

UR4CZZ

24

14

31

69

16

 1.  

UR4EXF

13

47*

14

74

17

 1.  

UR4XWM

37

20

19

76

18-19

 1.  

UR4XWN

25

30

21

76

18-19

 1.  

UR7TWY

26

32

20

78

20

 1.  

UR4WZZ

48*

19

13

80

21

 1.  

UR6GWG

18

13

51*

82

22-23

 1.  

US4QWE

36

22

24

82

22-23

 1.  

UR4RXJ

48*

11

25

84

24

 1.  

UR4KWY

22

39

27

88

25

 1.  

UR4MWO

20

47*

22

89

26

 1.  

UR4PWL

28

33

29

90

27

 1.  

UR4WXQ

29

31

32

92

28-29

 1.  

UR7IWW

17

24

51*

92

28-29

 1.  

UR4EXL

31

34

28

93

30

 1.  

UR6GWB

10

47*

37

94

31

 1.  

UT0LWC

23

47*

26

96

32-33

 1.  

UR4KWU

19

38

39

96

32-33

 1.  

UR4CYA

27

21

51*

99

34

 1.  

UT7AXA

40

47*

17

104

35

 1.  

UT2GWW

48*

18

40

106

36

 1.  

UR6GWO

48*

25

34

107

37

 1.  

UR3QWA

30

29

51*

110

38

 1.  

UR4CXB

38

28

51*

117

39

 1.  

UR4IWZ

33

47*

38

118

40-41

 1.  

UW7RWA

48*

47*

23

118

40-41

 1.  

UT4UWC

34

44

41

119

42

 1.  

UR4HWF

41

35

45

121

43

 1.  

UR4BWH

32

41

49

122

44

 1.  

UT0LWD

45

27

51*

123

45

 1.  

UR4PWB

48*

26

51*

125

46-47

 1.  

UR6GYK

48*

47*

30

125

46-47

 1.  

UR7TXQ

35

42

51*

128

48-49

 1.  

UR6GWA

48*

47*

33

128

48-49

 1.  

UR4PWF

42

36

51*

129

50

 1.  

UR4BYU

48*

47*

35

130

51

 1.  

UR4RWB

48*

47*

36

131

52-53

 1.  

UR4PWU

43

40

48

131

52-53

 1.  

UR4PXH

44

45

46

135

54

 1.  

UR7IYI

46

43

47

136

55-56

 1.  

UR4DWP

48*

37

51*

136

55-56

 1.  

UR4UWY

39

47*

51*

137

57-58

 1.  

UZ1HWW

48*

47*

42

137

57-58

 1.  

UR4KWR

48*

47*

43

138

59

 1.  

UR4LYN

48*

47*

44

139

60

 1.  

UT2HZT

47

47*

51*

145

61-63

 1.  

UR4SXV

48*

46

51*

145

61-63

 1.  

UR5HWM

48*

47*

50

145

61-63

Примітка:  позначкою  *   відмічені колективи, які не брали участь у заході.

 

 

Рейтинг

молодіжних колективних радіостанцій

аматорської служби радіозв’язку України

 (Радіомарафон 2018)

 

Область

Позивний

Міні-тест

(10 січня)

На кубок

УДЦПО

(21 березня)

 

Міні-тест

(14 листопада)

 

Набрані

очки

Зайняте місце

Вінницька

UR4NXA

5

10

15

30

10

Волинська

UR4PWC

2

4

4

10

2

UR4PWJ

15

17

12

44

13

UR4PWL

28

33

29

90

27

UR4PWB

48*

26

51*

125

46-47

UR4PWF

42

36

51*

129

50

UR4PWU

43

40

48

131

52-53

UR4PXH

44

45

46

135

54

Дніпро-петровська

UR4EYN

4

6

1

11

3

US4EWY

16

15

10

41

12

UR4EXF

13

47*

14

74

17

UR4EXL

31

34

28

93

30

Донецька

UR7IWW

17

24

51*

92

28-29

UR4IWZ

33

47*

38

118

40-41

UR7IYI

46

43

47

136

55-56

Житомирська

UR4XWM

37

20

19

76

18-19

UR4XWN

25

30

21

76

18-19

Закарпатська

UR4DWP

48*

37

51*

136

55-56

Запорізька

US4QWE

36

22

24

82

22-23

UR3QWA

30

29

51*

110

38

Івано-Франківська

UR4SXA

3

9

3

15

5-6

UR4SXV

48*

46

51*

145

61-63

Кіровоградська

Участі не брала

Київська

UR4UWY

39

47*

51*

137

57-58

Луганська

UR4MWO

20

47*

22

89

26

Львівська

UR4WZZ

48*

19

13

80

21

UR4WXQ

29

31

32

92

28-29

Миколаївська

Участі не брала

Одеська

UX6FZZ

1

5

2

8

1

Полтавська

UR0HWZ

12

8

8

28

9

UR4HWF

41

35

45

121

43

UZ1HWW

48*

47*

42

137

57-58

UR5HWM

48*

47*

50

145

61-63

UT2HZT

47

47*

51*

145

61-63

Рівненська

UR4KWX

14

23

18

55

15

UR4KWY

22

39

27

88

25

UR4KWU

19

38

39

96

32-33

UR4KWR

48*

47*

43

138

59

Сумська

UT0AZA

8

1

7

16

7

UT7AXA

40

47*

17

104

35

Тернопільська

UR4BWH

32

41

49

122

44

UR4BYU

48*

47*

35

130

51

Харківська

UT0LWC

23

47*

26

96

32-33

UT0LWD

45

27

51*

123

45

UR4LYN

48*

47*

44

139

60

Херсонська

UR6GZL

7

2

5

14

4

UR6GWZ

9

12

11

32

11

UR6GXU

21

16

16

53

14

UR6GWG

18

13

51*

82

22-23

UR6GWB

10

47*

37

94

31

UT2GWW

48*

18

40

106

36

UR6GWO

48*

25

34

107

37

UR6GYK

48*

47*

30

125

46-47

UR6GWA

48*

47*

33

128

48-49

Хмельницька

UR7TWY

26

32

20

78

20

UR7TXQ

35

42

51*

128

48-49

Черкаська

UR4CXI

11

7

9

27

8

UR4CZZ

24

14

31

69

16

UR4CYA

27

21

51*

99

34

UR4CXB

38

28

51*

117

39

Чернівецька

Участі не брала

Чернігівська

UR4RWW

6

3

6

15

5-6

UR4RXJ

48*

11

25

84

24

UW7RWA

48*

47*

23

118

40-41

UR4RWB

48*

47*

36

131

52-53

АР  Крим

Участі не брав

м.Київ

UT4UWC

34

44

41

119

42

м.Севастополь

Участі не брав

Примітка:  позначкою  *   відмічені колективи, які не брали участь у заході.